Nyheter.

2013-11-15 10:19
Anders W Jonsson BIld: Riksdagen
Anders W Jonsson BIld: Riksdagen

Ersättningsnämnden kallad till utfrågning

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ersättningsnämnden var på torsdagen kallad till Socialutskottet för en utfrågning. Politikerna hade nåtts av den hårda kritiken mot upprättelseprocessen och sökte svar om bemötande och om gränsdragningen görs.
– Nämnden sköter det här, sa Socialutskottets ordförande Anders W Jonsson (C), efter mötet.

Vilka frågor ställde ni?
– Vi hade frågor kring bemötandet, vad händer med dem som kallas till nämnden. Det är ett trauma i sig att komma till nämnden och svara på frågor om det värsta man varit med om, och att sedan dessutom få avslag. Vi fick veta att alla som söker ersättning erbjuds åtta samtal med psykolog och att de som fått avslag ges extra stöd.

Vad frågade ni mer?
– Vi hade nåtts av information om att sökande inte fick ha någon med sig till nämnden. De första dagarna hade de sagt nej, de hade tänkt att det som sades var sekretess och att ingen kunde sitta med. Men sedan hade de insett att personerna själva får bestämma det, så det problemet var avvärjt.

Hur ser du på den kritik som 81 forskare och experter riktar mot lagen som ligger till grund för Ersättningsnämndens arbete?
– Det är tre kriterier som ska vara uppfyllda, det ska ha skett innan 1980, personen ska vara inom samhällsvården och vanvården ska vara av allvarlig art. Vi var väl medvetna när vi sjösatte den här lagen att det skulle bli svåra gränsdragningar. Många sa att vi inte skulle göra det här för att det bara skulle bli ännu värre.

Det finns ett kriterium till, att det ska ha skett inom vården, vilket gjort att övergrepp som inte varit kända för fosterföräldrarna inte räknas. Hur ser du på det?
– Ja, om grannen våldfört sig på en och fosterfamiljen haft anledning att misstänka det, då har personen självklart rätt till ersättning, men om fosterföräldrar inte vetat eller bara haft anledning att misstänka, där någonstans går gränsen, om fosterfamiljen i övrigt levt upp till förväntningarna som kan ställas på dem.

Vi har hittat fall där barn blivit utsatta för våldtäkt av släkt eller inneboende och som av fosterföräldrarna kallats hora och slagits. Är det rimligt att dessa barn berättar om övergrepp?
– Jag har en oerhörd respekt för hur svårt det är att göra individuella bedömningar i alla dessa fall. Jag som politiker kan heller inte sitta i vart och ett och överpröva. Det kan du som journalist göra, inte jag.

Hur ser du på att lagen säger att misshandel och aga ska ställas i relation till vad som var ”normalt” trots att forskningen inte kan säga vad som var normalt och inte?
– Det var uppe till diskussion. Aga, misshandel och hårt arbete ställs i relation, men sexuella övergrepp har alltid ansetts förbjudet i alla tider. Nämnden gör bedömningen att synen på aga förändrats mycket under de sista 30 åren sedan totalförbudet.

Vad kom ut av mötet i går, kommer några rutiner förändras?
– Nämnden sköter det här helt och hållet. Inget bestämdes vid sittande bord i går, men Vänsterpartiet har lagt en motion om gränsen vid 1980 och Sverigedemokraterna försöker vinna poäng på att förespråka den norska modellen där ersättning enligt olika nivåer betalas ut.