Nyheter.

2017-05-29 15:19
Samordnarna Martin Gode och Malin Garptoft och barnmorskan Sara Tingsek vid ingången till den nya kvinnomottagningen.  Bild: Jenny Wickberg
Samordnarna Martin Gode och Malin Garptoft och barnmorskan Sara Tingsek vid ingången till den nya kvinnomottagningen.

Egen mottagning för utsatta kvinnor

För några veckor sedan startade en kvinnomottagning för utsatta grupper som EU-migranter och papperslösa i Malmö. Mottagningen blir ett komplement till den mobila klinik som sedan knappt ett år erbjuder vård åt utsatta i staden.

Två kvinnor kom till mottagningen den första förmiddagen den var öppen. En av dem hade då så akuta problem att hon snabbt fick slussas vidare för läkarvård.
– Vi har fått signaler om ett ökat behov bland kvinnor i de grupper vi vänder oss till, säger Malin Garptoft, samordnare för Läkare i världen i Skåne.

Den nya kvinnomottagningen finns i Sankt Maria kyrkas källare. Den ligger intill diakonins lokaler och är utrustad med en gynekologstol som har donerats av Skånes stadsmission. Mottagningen kommer att vara öppen varje måndag förmiddag, och bemannas av volontärarbetande barnmorskor. Ibland kommer också en läkare att finnas på plats.

Verksamheten drivs i samarbete mellan organisationen Läkare i världen, Centrum för sexuell hälsa och Skånes stadsmission. Det kvinnorna erbjuds är tester för sexuellt överförbara sjukdomar, graviditetstester och hälsosamtal.

”Mer utsatta än tidigare”

Signaler om ett ökat behov kommer bland annat från dem som arbetar med kvinnor som säljer sex på gatan i Malmö. Men det ökade vårdbehovet handlar inte bara om prostitution.
– EU-migranterna har inte längre någonstans att bo, vilket innebär att de lever mer utsatta än tidigare, säger Malin Garptoft.

Utöver EU-migranter så är målet att nå ut till papperslösa kvinnor.
– Det är en grupp som ackumuleras ständigt efterhand som fler asylsökande får avslag, säger Martin Gode, samordnare för Läkare i världen i Skåne.

Som papperslös har man rätt till vård men rädslan för att hittas och avvisas gör att många väljer att inte söka sig till den etablerade vården i Skåne.
– Papperslösa undviker ofta att söka vård av rädsla eftersom vårdpersonal i många länder samarbetar med myndigheter, och är skyldiga att anmäla om de kommer i kontakt med personer som vistas illegalt i landet. Att komma till oss kan upplevas som mindre riskfyllt än att gå till den ordinarie vården. I vårt arbete ingår att vi informerar alla som kommer om vilka rättigheter de har, säger Martin Gode.

Startade i juni förra året

Den mobila kliniken i Skåne startade i juni i fjol. Den har varit i Malmö och under en period i vintras även i Lund. Drygt ett 80-tal personer har fått vård av de volontärarbetare som har bemannat den specialutrustade bussen. De symtom de sökande har haft är köldskador, värk, stressrelaterade besvär samt olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Kvinnohälsovård erbjuds också på Läkare i världens stationära klinik i  Stockholm.

 

Läkare i världen bildades 1980 av fransmannen Bernard Kouchner, sedan han hade lämnat Läkare utan gränser.

Båda organisationerna arbetar med volontärbaserad vård åt utsatta människor. Det som skiljer dem åt är att Läkare i världen också samlar in vittnesmål om våld, utsatthet och övergrepp, för att sedan kunna sprida information kring detta.