Ledare. Bengt Silfverstrand.

2017-07-17 07:00
Privata bolag har ofta förutom lägre personaltäthet också fler timanställningar och en lägre andel anställda med formell utbildning. Bild: Pontus Lundahl/TT
Privata bolag har ofta förutom lägre personaltäthet också fler timanställningar och en lägre andel anställda med formell utbildning.

Privatiseringsfiaskot Helsingborg

Från flera kommuner rapporteras att när medborgarna själva får välja, så föredrar de kommunala utförare. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte gav det riskkapitalägda vårdbolaget Attendo tillstånd att ta över fyra kommunala LSS-boenden för funktionshindrade i Helsingborg tvingades stadens blågröna styre till en omvändelse under galgen. Ansökan höll inte måttet. Avtalet sades upp. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Boende i LSS behöver trygghet, rutiner och stabilitet. Politikerna skapade i stället oro och otrygghet. Strävan att privatisera fyra LSS-boenden är bara ett exempel i en lång rad av privatiseringar som det borgerliga styret har gjort eller velat göra under sin tid vid makten. Socialdemokraterna var under en tid kluvna i sin inställning till privatiseringar av offentlig verksamhet i staden men är numera klara motståndare till privatiseringar och vinster i välfärden. Och man har en stark opinion i ryggen. Såväl brukare, anhöriga som personal har hela tiden varit starka motståndare till privatiseringspolitiken.

Turbulensen kring de fyra LSS-boendena följdes upp i en stor artikelserie i Helsingborgs dagblad. Av denna framgick att Helsingborg har privatiserat mer än andra NV-skånska kommuner och mer än de flesta jämnstora städerna i landet. Några exempel: 2007 bestämde det borgerliga styret att kommunala Entek skulle läggas ut på entreprenad. Privata bolag skulle framöver ta över driften av bland annat stadens gator och parker. Efterföljande granskning visade att ingen hade koll på om det hade lönat sig. Inte heller utförsäljningen av allmännyttan har blivit någon succé. Ett par tusen hyresrätter i socialt utsatta områden skulle ombildas till bostadsrätter. Intresset från hyresgästerna var ljumt. 2009 fick privata Sodexo uppdraget att stå för luncherna på ett 20-tal av stadens skolor. Efter 3,5 år bröts avtalet i förtid. Felserveringar och dåliga städrutiner var legio. Företaget hade också tagit betalt för måltider som inte hade levererats.

Trots stolta planer privatiserar andra NV-skånska kommuner mindre än Helsingborg. Höganäs kommun talar med kluven tunga. Man har förvisso bara valt att konkurrensutsätta när man bygger nytt. Å andra sidan har man genom bolagisering av stora delar av socialförvaltningen öppnat för senare privatiseringar på det sociala området. 

Ängelholms S-ledning konstaterar att grunden för billigare privat drift är sämre bemanning. Från flera kommuner rapporteras att när medborgarna själva får välja, så föredrar de kommunala utförare. Detta understryks i Helsingborg av att de kommunala äldreboendena Kungshult och Åbrädden ligger i topp när brukarna får sätta betyg. De privata ligger inte väl till. På Kungshult och Åbrädden har personalen ett större mått av självstyre än på övriga kommunala äldreboenden. Detta talar starkt för att kommunala intraprenader är att föredra framför privata entreprenader.

Privatiseringarna inom välfärden tog fart för 25 år sedan. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet fick en del politiker att sätta sin tilltro till att privatiseringar av offentlig verksamhet skulle ge högre effektivitet och sänkta kostnader. Men forskning på området säger någonting annat. I den mycket uppmärksammade forskningsrapporten ”Konkurrensens konsekvenser – Vad händer med svensk välfärd?” är slutsatsen att 20 års privatiseringspolitik inte har infriat förväntningarna. Omsorgsforskningen anser personaltätheten vara viktigast medan ekonomer gärna vill framhålla riskkapitalbolagen som effektivare, vilket det dock inte finns några belägg för. Privata bolag har ofta förutom lägre personaltäthet också fler timanställningar och en lägre andel anställda med formell utbildning.

Grävande journalister på Helsingborgs dagblad speglade en verklighetsbild som inte tycks ha nått HD/Sydsvenskans ledarredaktion, där man fortfarande inbillar sig att skattefinansierade vinstuttag inte är till men för kvaliteten inom skola, vård och omsorg.

I de yttersta av dessa dagar nås vi så av budskapet att de blågröna i Helsingborg inte tänker privatisera mer inom vård och omsorg innan valet nästa år. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Jonny Cato Hansson (C), som har gett privatiseringspolitiken ett ansikte, blåser till reträtt med orden: ”Vi hade ambitionen att gå från enfald till mångfald av utförare. Det landade inte bra.” Däri har han rätt. Det blev en kraschlandning.