Ledare. Richard Olsson.

2017-12-25 08:00
”Aktionen vid Öresundsverket var uppenbart väldigt oskyldig i bemärkelsen att ingen skada åsamkades varken på person eller egendom. Samtidigt var den för fossilindustrin allt annat än harmlös”, skriver Richard Olsson.  Bild: Johan Nilsson/TT
”Aktionen vid Öresundsverket var uppenbart väldigt oskyldig i bemärkelsen att ingen skada åsamkades varken på person eller egendom. Samtidigt var den för fossilindustrin allt annat än harmlös”, skriver Richard Olsson.

Fasa ut den ohållbara energin

Omställningen är möjlig. Och de som visar vägen ska tackas, inte straffas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I dag, fredag, förkunnas domen mot de fem klimataktivister som enligt åklagaren begått olaga intrång under en aktion vid Öresundsverket i Malmö. Det var i oktober som aktivister från nätverket Klimatfronten klättrade upp på taket till fossilgasverket, hängde ut en banderoll med budskapet “Stäng ner skiten”, tog bilder till sociala medier och fikade.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


I skrivande stund bedöms risken vara stor att Malmö tingsrätt finner de fem aktivisterna skyldiga till olaga intrång, med dagsböter som straff. Klimatfronten har redan inlett en solidaritetsinsamling via sin Facebook-sida.

Aktionen var en del i en större kampanj från Klimatfronten i samband med FN:s klimatpanelsmöte i Malmö, i syfte att lyfta energiomställning på dagordningen och särskilt belysa problemen med fossilgas.

Öresundsverket är ett gammalt kraftverk som byggdes om och togs i bruk på nytt 2009. El och värme produceras genom förbränning av fossilgas, det som av förespråkare kallas för “naturgas”, men som är allt annat än grönt. Utsläppen från fossilgasen innehåller höga koncentrationer av växthusgasen metan som har omkring 30 gånger större klimatpåverkan än samma mängd koldioxid.

Alltmer fossilgas utvinns genom det som brukar kallas för “fracking”, en process som allvarligt förorenar den kringliggande miljön. Processen är enormt kritiserad av miljöorganisationer och de samhällen som påverkas.

Aktionen vid Öresundsverket var uppenbart väldigt oskyldig i bemärkelsen att ingen skada åsamkades varken på person eller egendom. Samtidigt var den för fossilindustrin allt annat än harmlös.

Plötsligt talar fler om fossilgas, om Öresundsverket som är Malmös största utsläppare, och hur absurt det är att mer fossil infrastruktur skulle kunna vara en övergångslösning bort från fossilberoende. Malmöbor får upp ögonen för var deras el och värme kommer ifrån, och partier omvärderar sin politik.

Det är detta som civil olydnad handlar om. Att med sina kroppar och sitt belastningsregister som insats vidta extraordinära åtgärder för att sätta ljus på något som blivit så normaliserat att samhället slutat prata om det. I en intervju med Sveriges Radio påminner en av de åtalade aktivisterna om Sveriges grundlag.

Redan i Regeringsformens andra paragraf, tredje stycket finns en viktig uppgift: Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Samtidigt som ”det allmäna” inte sätter stopp för Öresundsverkets och ägaren Unipers ohållbara påverkan på klimatet, helt i motsats till grundlagens anmodan, beivras det brott som består av att ta en fika på ett tak.

Det är dags att ställa nya krav på det allmäna. Bygg ut infrastrukturen för förnybar energi, så att Öresundsverkets energiproduktion kan fasas ut, snabbt. Stoppa alla planer på utbyggnad av fossil infrastruktur. I Malmö, återta energiproduktionen i kommunal regi för att återfå initiativförmågan.

Omställningen är möjlig. Och de som visar vägen ska tackas, inte straffas. Tack.