Ledare. .

2013-12-12 10:51

EU behöver politik mot rasism

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Jag fortsätter att förvånas över att det är så tyst. Ingen pratar om EU-valet. Det kommer faktiskt före riksdagsvalet. Den 25 maj ska vi rösta. Vi och alla andra EU-medborgare.

Valet till Europaparlamentet är lågprioriterat bland svenskarna. Senast det begav sig, 2009, var det bara lite drygt 45 procent som deltog. En med svenska mått mätt mycket låg siffra. Då hade ändå valdeltagandet ökat väsentligt jämfört med föregående EU-val.

I Europaparlamentet sitter 265 kvinnor och 488 män. Det innebär en könsfördelning på 35 procent kvinnor och 65 procent män. Många EU-länder har långt kvar till ekonomisk jämställdhet. Kvinnors sysselsättningsgrad ligger på 62 procent i snitt, vilket är under målet på 75 procent. Kvinnor arbetar dessutom deltid i större utsträckning än män och lönegapet till männen är fortfarande stort. Kanske något att diskutera?

Om alla löner räknas upp till heltid är gapet mellan kvinnors och mäns löner i genomsnitt 16 procent i EU. Då har inte hänsyn till ålder, utbildning eller yrke tagits. Det innebär att kvinnors lön är 84 procent av mäns lön. Kanske något att diskutera?

EU:s medlemsländer står tillsammans för en dryg tredjedel (35,6 procent av världens vapenhandel. Inom EU stod de sju största exportörerna; Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Italien och Sverige tillsammans för 91 procent av EU:s samlade vapenexport.

Trots att EU-länderna
sedan 1998 har gemensamma kriterier som ska begränsa vapenexporten (sedan 2008 omvandlat till en så kallad ”gemensam ståndpunkt”) går en hel del av medlemsländernas export till krigförande länder och länder där det förekommer kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Kanske något att diskutera?

Europas samlade militära utgifter var 407 miljarder dollar år 2012 (= 296 miljarder euro). Kan jämföras med EU:s och EU-ländernas samlade bistånd som 2012 uppgick till 55 miljarder euro. Kanske något att diskutera?

Enligt uppskattningar publicerade
av Europeiska kommissionen är antalet ”illegala immigranter” inom EU omkring åtta miljoner. De mänskliga katastroferna vid EU:s gränser antar ofattbara proportioner. Medelhavet håller på att bli en massgrav. Kanske något att diskutera?

I dagens Europa begränsas hbt- personers möjligheter till mötes- och yttrandefrihet och var fjärde hbt-person i Europa utsätts för våld. Samkönade par och deras barn möter problem när det gäller den fria rörligheten inom EU. Kanske något att diskutera?

I detta Europa växer idag stödet för folkvalda fascister, nationalister och rasister. Front National i Frankrike, det islamofobiska partiet PVV (Partij voor de Vrijheid) i Nederländerna, det belgiska Vlaams Belang, det brittiska British National Party, det rumänska Stor-Rumänien-partiet och det svenska Sverigedemokraterna är alla på frammarsch.

Välorganiserade och välfinansierade mobiliserar de nu inför EU-valet. Målet är att bilda en egen partigrupp i EU-parlamentet. Mycket tyder på att de kan komma att lyckas. Med EU-parlamentet som plattform bygger de sedan starka organisationer i sina respektive hemländer.

Väl inne i de nationella parlamenten använder de sin makt till att i än brutalare former stänga sina länder för människor som flyr undan våld, krig och förtryck, avskaffa aborträtten och förbjuda hbt-personer offentligt arbete. Kanske något att diskutera?

När fascism och rasism växer, när hatets ideologi hotar respekten för varje människas lika värde, måste vi manifestera vår längtan efter ett samhälle byggt på jämställdhet, jämlikhet och frihet från alla former av diskriminering, i det kommande valet.

Allt fler vet att kvinnohat
, rasism och homofobi är oupplösligt förbundna med varandra. Därför behöver EU en politik som stärker kvinnors mänskliga rättigheter, som sätter stopp för rasismen och som motverkar alla former av diskriminering. Vi kan inte se på när religiös fundamentalism, högerextremistiska krafter och patriarkala normer vinner inflytande.

EU-valet måste upp på den politiska agendan nu. Att motivera till röstning tar tid. Vill vi dessutom att väljarna ska vara välinformerade så tar det ännu längre tid. Alla partier vet det. Så hallå – var är ni? Dags att agera!
Gudrun Schyman