Ledare. Richard Olsson.

2017-08-07 06:00
”Man menar att det vore mindre effektivt att anställa personal på myndigheter eller verk i Sverige för att utveckla och kontinuerligt driva systemen. Men vari ligger effektiviteten i att varje enskild offentlig verksamhet ska upphandla eller utveckla egna Bild: Pixabay
”Man menar att det vore mindre effektivt att anställa personal på myndigheter eller verk i Sverige för att utveckla och kontinuerligt driva systemen. Men vari ligger effektiviteten i att varje enskild offentlig verksamhet ska upphandla eller utveckla egna

Den ineffektiva effektiviseringen

Den mänskliga faktorn är inbyggd i systemet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Transportstyrelseskandalen är inte främst resultatet av någon enstaka ämbetsmans tjänstefel. Det är resultatet av en dogmatisk politik där misstro mot det offentliga och tilltro till det privata är ledstjärnor. Vem som helst med insyn i IT-branschen kan se att denna typ av problem förekommer dagligen i stor eller liten skala.

Grundproblemet är att datalagring och databehandling sker hos externa konsulter, alltså privatiseras, trots att det borde finnas utmärkta möjligheter och goda argument för att sköta den här typen av verksamhet helt internt. För att göra det krävs dock ett politiskt avsteg från den nyliberala privatiseringsvurmen.

Faktum är att just den här händelsen hade kunnat ske nästan var som helst inom den offentliga sektorns IT-infrastruktur. Alla som arbetar inom denna typ av verksamhet kan vittna om hur problemen är strukturella. De är inbyggda i systemet.

När programmerare på ett externt konsultföretag, kanske någonstans i östra Europa, ska testa nybyggda system behövs verklig data. Det är inte ovanligt att då få tillgång till hela databaser eller delar därav. När system väl är i drift underhålls de av andra konsultföretag någon annanstans som därmed har direkt tillgång till all data.

Argumentet brukar vara effektivitet. Man menar att det vore mindre effektivt att anställa personal på myndigheter eller verk i Sverige för att utveckla och kontinuerligt driva systemen. Men vari ligger effektiviteten i att varje enskild offentlig verksamhet ska upphandla eller utveckla egna system? Detta är ett genomgripande problem med privatisering.

När bilprovningen privatiserades skulle plötsligt sex separata företag utveckla varsitt gigantiskt IT-system med precis samma syfte för åtskilliga tiotals eller hundratals miljoner. På vilket sätt är det effektivt? Varför skulle det vara mer effektivt att varje landsting upphandlar journalsystem för sina sjukhus än att ett statligt IT-verk utvecklar system som alla kan använda?

Den mänskliga faktorn går aldrig att frigöra sig ifrån. Så länge det finns människor inblandade kommer det att innebära risker för misstag och visst ont uppsåt. Men det är inte konstigt om risken ökar när den som behandlar data helt saknar koppling till den. Som programmerare på ett utländskt konsultföretag har du varken en personlig koppling till det system du bygger, eller knappt ens ett yrkesmässigt ägandeskap. Förra veckan jobbade du med något annat och om en månad går du vidare till nästa projekt.

Att i mindre utsträckning privatisera och outsourca IT skapar dessutom möjligheter till en mer politisk styrning av verksamheten. Varför inte göra hela system open source, alltså dela med sig av den källkod som utgör byggstenarna i systemen, så att fler kan bidra och dra nytta av den. Det skulle till på köpet innebära en demokratisering.

Ett bra första steg vore att börja utveckla och driva IT-system internt. Kanske kan denna skandal bli ett avstamp i en sådan riktning, förutsatt att våra förtroendevalda överger det politiska spelet till fördel för politiska lösningar.