Årskrönika.

2017-12-29 07:00

Vi minns nyhetsåret 2017

Nu när 2017 övergår i ett nytt år blickar vi tillbaka på vad som har hänt under det gångna året. Här följer några lokala händelser som vi har uppmärksammat i ETC Malmö under tidningens sista utgivningsår.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Januari

Ensamkommande fast i drogträsk

Unga ensamkommande lockas in i missbruk, var huvudnyheten i årets första nummer. Ovissheten som tär och bristen på nätverk bland vuxna gör ensamkommande ungdomar till lätta byten för de droghandlare som håller till på stadens gator och torg.

Begagnat säljs för miljoner

Second hand-butikerna blir allt fler och lönsamma. Många drar in många miljoner per år på att sälja sådant som de har fått till skänks. Men i fråga om vart pengarna går och hur mycket som faktiskt används till välgörande ändamål skiljer sig de olika aktörerna åt. ETC Malmös granskning gav vägledning.

Sjukvården rustar mot våldet

Våldsamma uppgörelser mellan kriminella gäng riskerar att flytta in på sjukhuset. I takt med det upptrappade våldet har säkerheten på Universitetssjukhuset i Malmö stärkts. Larm, låsbara dörrar, vakter och poliser har blivit vardagliga inslag i vården.

Februari

Allt fler väljer ­kontantlöst

Rånrisken får allt fler butiker och näringsställen att tacka nej till kontanter. Att bara acceptera kortbetalning ökar säkerheten för de anställda. Men en negativ konsekvens blir att många äldre får svårare att betala för sig då de inte behärskar den nya tekniken. Ett stort problem är också föreningar som inte längre kan bli av med mynten från fikaförsäljningen.

Många klagomål på sena tåg

Fler skåningar reser kollektivt med tåg och bussar. Men ökningen har haft ett pris, då antalet klagomål också har skjutit i höjden.

Undersökningar visar att andelen nöjda tågresenärer minskat. Mycket handlar om förseningar. Kraven för att få ersättning vid förseningar ändrades från trettio till tjugo minuter. För Skånetrafiken ledde det till en kraftig ökning av antalet ärenden. Ett tågstopp mellan Lund och Malmö under midsommarhelgen genererade bara det flera tusen ärenden.

Arbete finns – men inga ­bussar

Företagare i Fosieby ryter ifrån. I området finns det arbetsplatser för många. Men för att ta sig dit krävs det egna fordon, då kollektivtrafiken inte fungerar som den borde.

Mars

Dementa fastnar i byråkratin

På pappret är köerna till olika boenden för äldre inte så lång. Trots det är det många behövande som står utan plats. Krånglig byråkrati med ständigt nya handläggare gör att vårdbehövande fastnar på vägen. Särskilt utsatta är personer med demenssjukdom.

Ekonomiskt utsatta avstår mammografi

Var femte kvinna uteblir från de mammografiundersökningar de kallas till. Men skälet är inte okunskap. Det visade en doktorsavhandling av Åsa Ritenius Manjer. Hennes studie, där hon intervjuat kvinnor som inte låtit undersöka sig, visare i stället att det är de ekonomiska faktorerna som avgör. Många som avstår gör det trots insikt om faran, då de inte anser sig ha råd att vara sjuka. Ett annat skäl var att undersökningarna sågs som obehagliga.

Långa köer till ­svenskundervisning

Halverat antal platser på språkundervisning på distans har lett till långa köer. Många nyanlända tvingas till sysslolöshet i väntan på utbildningsplats. Bakgrunden till det bromsade intaget var att merparten av de upphandlade årsplats-erna hade använts under hösten.

April

Lärarflykt ett problem på skolorna

En undersökning visar att sex av tio som lämnat yrket kan tänka sig att återvända, om arbetsbelastningen minskar och lönen förbättras. En av dem som valde att gå från lärarjobbet var Helena Olsson i Malmö.  Efter tre år som språklärare omskolade hon sig till facköversättare.

– Om det var så att jag kunde få arbeta mer som lärare och mindre som polis i klasslärare hade det kanske varit annorlunda, säger hon.

Plågsamt byggkaos för boende

Efter fyra år med byggkaos var de som har sina lägenheter i Entré-huset både trötta och arga. En hiss som var ur bruk, buller, stök och ­ibland till och med byggmaterial som trillade på dem är några av de saker de boende fått tampas med.

Prisrusch på ­kolonistugor

Malmös kolonistugor rustas upp och byggs om till små minivillor. Med den ökade standarden kommer prishöjningen. Den så kallade gentrifieringen av stadens gröna oaser gör att en stuga kan kosta upp till en miljon. Köpet försvåras dessutom av svårigheten att ta lån.

Maj

Stadsodlare för hjälp

Stadsodling har blivit något som engagerar allt fler. Sedan i våras har de som odlar för försäljning också möjlighet att få hjälp med de företagsmässiga delarna. I Västra Skrävlinge, i skuggan att miljonprogrammets höghus, växer nu både frukt, grönsaker och blommor.

Dyra tågförseningar

Spårspring och slitna spår är orsak till förseningar i trafiken. För Skånetrafiken leder det till stor utgifter i form av hyra av ersättningsbussar och ersättning till resenärer. Men det finns hopp om bättring. En del av årets förseningar beror på planerat banarbete, som sikt ska ge bättre trafikflöden.

Byggrusch som måste fortgå

Det byggs mycket bostäder nu. Malmö toppar listan över de storstäder som har flest nya byggen igång. Men även i övriga Skåne byggs det nu som aldrig förr. Men bostadsbristen i länet gör att det krävs flera års fortsatt hög byggtakt för att marknaden ska mättas.

Juni

Köpcentret får nya ägare

En ny ägare tar över köpcentret Entré vid Värnhemstorget i Malmö. För köpcentret, som har varit under ombyggnad i fyra år, väntar nu också en delvis ny inriktning. En orsak till att försäljningen kunde slutföras snabbt var en överenskommelse mellan ett fastighetsbolag och Malmö stad.

Lekunderlag läcker mikroplast

Spill från gummibaserade underlag på lekplatser kommer via dagvattenbrunnar ut i vattendrag. Det visar en undersökning som Jens Andersen Hörman gjorde i Lomma under sin utbildning till miljöinspektör. Resultaten tyder på att både så kallade multiplaner och fallskydd kan vara en källa för utsläpp av mikroplast i vattendrag.

Nya Kirseberg tar form

”Vi tycker att vårt koloniområde är själva sinnebilden för den stadsodlingstrend som är så omhuldad i dag”, säger Berit Thomasson och Elly Persson som  arbetar i koloniföreningens styrelse. Bild: Lars Edling
”Vi tycker att vårt koloniområde är själva sinnebilden för den stadsodlingstrend som är så omhuldad i dag”, säger Berit Thomasson och Elly Persson som arbetar i koloniföreningens styrelse.

Södra Kirseberg blir inget nytt glassigt Västra hamnen enligt fastighetsägaren Jernhusen. I stället ska industrikaraktären med fabriksbyggnader, traverser och gammal räls bevaras. Snart byggs det 22 hektar stora järnvägsområdet om till en ny stadsdel med uppemot 2 500 bostäder.

Juli

Tankefel bakom vattenbristen

Vi har gjort fel från början i hanteringen av vatten, anser systemekolog Folke Günther. Han menar att dagens låga grundvattennivå hade kunnat undvikas med en smartare och mer effektiv användning av vatten och andra naturresurser.

En blick in mot framtiden

Nittonåriga Kamel Ammauasa slår iväg bollen på brännbollsplanen i den turnering som han själv har varit med och arrangerat.
Nittonåriga Kamel Ammauasa slår iväg bollen på brännbollsplanen i den turnering som han själv har varit med och arrangerat.

Vi bor och arbetar i hus som kan ha passerat både 100-, 200- och 300-årsstrecket. Vi kan gå på gator som anlades under medeltiden. Åker vi tåg så löper rälsen ofta längs de banor som anlades för över 100 år sedan.

Vad är det som vi skapar nu som kan finnas kvar år 2117? Och vem blickar framåt, i en värld där utvecklingen går allt snabbare? ETC Malmö plockade fram den skarpa kikaren för att spana efter dem som planerar för det långa tidsperspektivet.

Färre kommunala praktikplatser

Antalet praktikplatser för ungdomar i Malmö slår nytt rekord. Det sker samtidigt med ett trendskifte, där platserna från det privata näringslivet har ökat i antal medan antalet platser inom kommunens egen verksamhet sjunker.

Augusti

Skånska ja till skarpare miljözoner

Flera skånska remissinstanser säger ja till Transportstyrelsens förslag om att införa nya och skarpare miljözoner för lätta fordon i stadstrafik. Förslaget, som kan betyda stopp för bensin- och dieselbilar i vissa områden, får stöd av både regionen, länsstyrelsen och flera skånska kommuner.

Volontärer mot utanförskap

På Fryshuset i Malmö driver man avhopparverksamhet kulturprojekt för ungdomar, interreligiösa dialogprogram, självstärkande utbildningar för killar och tjejer samt entreprenörskap för unga. Genom volontär verksamhet arbetar man dagligen för att minska utanförskapet i samhället.

– Behovet är oändligt, säger Johnny Eriksson, regionchef på Fryshuset syd.

Svårt att ersätta gamla träd

Malmö stad marknadsför sig som en grön stad med stora visioner om en hållbar miljö, men planerna på förtätning är långt gångna. På sin hemsida uppmanar man medborgarna att plantera egna träd för att bidra till en bättre stadsmiljö, men enligt kritiker motsvaras värdet av ett fullvuxet träd av 1 000 nya plantor.

September

Ebba Wilhelmsson, Johan Aronsson och Anna Morgardt är medlemmar i Blomkåls­kollektivet, som är ett av många företag i inkubatorn Stadsbruk.
Ebba Wilhelmsson, Johan Aronsson och Anna Morgardt är medlemmar i Blomkåls­kollektivet, som är ett av många företag i inkubatorn Stadsbruk.

P-plats den nya marknaden

Med Rekoring Malmö har en ny kanal öppnat för försäljning av mat och andra produkter. Över 2 000 Malmöbor har anslutit sig till gruppen där försäljningen görs upp på Facebook och varorna överlämnas på en parkeringsplats. Bland försäljarna finns många av dem som odlar på rosengårdsfältet.

Blivande poliser i skolbänken

Vårterminen 2019 ska den första kullen polisaspiranter börja sin utbildning i Malmö. Det har justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons (S) utlovat. Men i kölvattnet till hans utspel finns obesvarade frågor. På Östra Grevie bänkar sig redan elever som går en preparantutbildning, med hopp om att sedan kunna söka in till den nya polishögskolan.

Oktober

Barnens lekytor krymper

Miljöförvaltningen i Malmö stad har tagit strid mot trenden med krympande uteplatser för barnen på stadens förskolor. Frågan om antalet barn på fyra Malmöförskolor är något som Mark- och miljööverdomstolen kommer att få ta ställning till.

– Vi har sett tendensen att de ytor barnen har att röra sig på blir mindre och mindre. Det är en skrämmande utveckling om man tar i beaktande hur viktigt det är för barnens hälsa att de har plats där de kan få röra på sig, säger David Lindsjö, miljöinspektör i Malmö stad.

Byggrusch på skånska sjukhus

Samtidigt som det är byggboom på bostadsmarknaden så byggs det om och till som aldrig förr på Skånes sjukhusområden. Stor och utrymmeskrävande operationsutrustning och risken för smittspridning gör att nästan samtliga sjukhus i Skåne nu genomgår omfattande förändringar. Kostnaden för byggruschen under högkonjunktur är hög.

Mer hot och våld på bibliotek

Det har blivit vanligare med både hot och våld på biblioteken de senaste två åren. I Malmö pågår ett arbete med att se över säkerhetsrutinerna vid stadens alla bibliotek.

Ett nytt fenomen är grupper som på olika sätt försöker påverka bibliotekens inköp av böcker och tidningar.

– Den typen av påtryckningar är något vi inte tidigare har mötts av, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Pensionärer och mammor fast i skudlfällan

Det är inte lyxkonsumtion som lockar till överskuldsättning. Det som fått skuldberget att börja växa är tvärtom ofta inköp som har med livets nödtorft att göra. Två särskilt utsatta grupper är pensionärer och ensamma mödrar.

– De flesta skuldsätter sig för vardagliga saker, sådant som behövs för att få livet att gå ihop. Paradoxen är att det ofta är människor med hög betalningsmoral som råkar illa ut, säger Jonas Bondesson, budget- och skuldrådgivare i Malmö.

November

Skånsk elväg under utveckling

En elväg kan både driva ditt elfordon och ladda batteriet medan du kör. På era olika håll i Sverige jobbar man i dag för högtryck med att utveckla ett bra och kostnadseffektivt system för elvägar. Ett av dessa projekt är Elonroad och finns i Lund.

Boende missnöjda med hyresvärd

Heimstaden är en av södra Sveriges största privata fastighetsägare. Samtidigt som företaget under de senaste åren har expanderat kraftigt har hyresgästers missnöje över stigande hyror och dåligt underhåll vuxit. I stadsdelen Möllevången växer nu motstånd mot företagets agerande.

Mikroplasten ska kartläggas

Mikroskopiska bitar av plast finns numera överallt i vår omgivning. Men kunskapen om var den finns och hur den påverkar levande organismer är fortfarande liten. Under två dagar samlades forskare och andra sakkunniga i Malmö för att slå fast vilka forskningsområden som är mest akuta.

Kan ändra synen på trakasserier

Det som började med en skakning inom kultursfären, nådde full orkanstyrka när kvinnliga jurister samlades under hasthtagen #medvilkenrätt. Att problemen med män som trakasserar och kränker kvinnor sexuellt på jobbet finns även bland dem som ska bevaka rättvisan för oss andra, är ett upprop som ekar högt.

– Jag är övertygad om att #metoo faktiskt kommer att förändra bilden av vad sexuella trakasserier är och att det inte är okej, säger Eva Schömer, professor i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet och docent och universitetslektor i rättssociologi vid Lunds universitet.

December

Begränsad p-tid för cyklar

I takt med att antalet cyklister växer har problemet med parkerade cyklar vuxit. I Lund är parkingstiden för en cykel i ställ  begränsad till ett dygn. I Malmö är tidsbegränsad cykelparkering något som kommer att införas.

– Med fler resande så måste antalet platser öka. Vi ser därför hela tiden över vår kapacitet så, men där det är begränsade ytor så är det ibland svårt att få plats med er, säger Siri Lindersköld, projektledare på gatukontoret i Malmö.

Malmö har flest hemlösa

Allt fler svenskar står utanför bostadsmarknaden och bland storstäderna är det Malmö som toppar listan över flest hemlösa per capita. Forskare efterlyser förändringar i bostadspolitiken, men kommunalrådet Andreas Schönström (S) menar att saker rör sig i rätt riktning.

Som varje år släppte Malmö stad i oktober sin årliga hemlöshetskart- läggning. Och som (nästan) varje år under det senaste decenniet så har antalet hemlösa – framför allt hem- lösa barn – ökat. Enligt kommunen lever just nu 1 752 vuxna och 1 070 barn i hemlöshet.

Allt vanligare med eldriven tjänstecykel

En tyst revolution pågår sedan flera år i de skånska kommunerna. Den förändring som kommit på snabba och lättrullande hjul är elcykeln, som har gjort sitt intåg som arbetsfordon för allt fler. Många kommuner lånar dessutom ut elcyklar till allmänheten. I takt med att elcyklisterna blir allt fler så ställs nu nya och högre krav på bra cykelbanor.