Nyheter.

2016-12-23 05:23
 • I Lund är det Stora ­Södergatan som är huvudstråket för second hand-handeln. Butiker med och utan 90-konton ligger ofta nära varandra vilket gör att man som konsument kan behöva vara ­uppmärksam. Bild: Jenny Wickberg
  I Lund är det Stora ­Södergatan som är huvudstråket för second hand-handeln. Butiker med och utan 90-konton ligger ofta nära varandra vilket gör att man som konsument kan behöva vara ­uppmärksam.
 • Emmaus Björkö i Malmö har 90-konto. För att få det måste minst 75 procent av intäkterna går till välgörenhet. Bild: Jenny Wickberg
  Emmaus Björkö i Malmö har 90-konto. För att få det måste minst 75 procent av intäkterna går till välgörenhet.
 • Emmaus Björkö i Malmö. Bild: Jenny Wickberg
  Emmaus Björkö i Malmö.
 • Emmaus Lund är en av dem som växer, och de har nu två butiker i Lund. Men organsiationen bakom saknar 90-konto. Bild: Jenny Wickberg
  Emmaus Lund är en av dem som växer, och de har nu två butiker i Lund. Men organsiationen bakom saknar 90-konto.
 • Emmaus Lund. Bild: Jenny Wickberg
  Emmaus Lund.
 • På Södra Förstadsgatan i Malmö finns flera butiker på eller intill varandra. Bild: Jenny Wickberg
  På Södra Förstadsgatan i Malmö finns flera butiker på eller intill varandra.
 • Frälsningsarmén får nästan 40 procent av sina årsintäker från butikerna. Bild: Jenny Wickberg
  Frälsningsarmén får nästan 40 procent av sina årsintäker från butikerna.
 • Stadsmissonen i Skåne drar in 63 miljoner kronor om året på second hand. Bild: Jenny Wickberg
  Stadsmissonen i Skåne drar in 63 miljoner kronor om året på second hand.
 • Röda korset ligger högt med att betala ut till organsiationens ändamål. Bild: Jenny Wickberg
  Röda korset ligger högt med att betala ut till organsiationens ändamål.

Välgörande handel för miljoner – så ­fördelas pengarna

Allt fler second hand-butiker etablerar sig i Malmö/Lund med omnejd. Många drivs av olika välgörenhetsorganisationer. Att skänka kläder och saker till en second hand är ett enkelt sätt att bidra till något välgörande ändamål. Likaså att handla i den. Men vad vet vi om organisationerna bakom och hur pengarna kommer fram? ETC Malmö har tittat på fem av de största organisationerna med second hand-butiker i Malmö/Lund med omnejd.

Fem stora

Röda korset, Frälsningsarméns Myrorna, Erikshjälpen, Stadsmissionen i Skåne och Emmaus Björkå tillhör de större aktörerna som driver second hand för välgörande ändamål. Samtliga dessa organisationer har så kallat 90-konto. Det innebär att organisationen granskas av Statens insamlingskontroll. Ett av kraven för att klara granskningen- är att verksamheten inte får ha oskäliga kostnader och att minst 75 procent av de totala -intäkterna ska gå till organisationens ändamål. Om insamlings- och administrationskostnader är större än 25 procent tre år på raken återkallas 90-kontot.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Kostnaderna

Statens insamlingskontroll listar alla organisationer med 90-konto på sin hemsida. Där kan man läsa olika nyckeltal. Emmaus Björkå har klart lägst kostnader i förhållande till intäkterna procentuellt sett av de fem organisationerna. Organisationen ligger på sex procent. De fyra övriga organisationernas kostnader ligger på 11–14 procent, där Röda korset har högst med 14 procent. 

Samtidigt ligger Röda korset högt när det gäller att betala ut till organisationens ändamål, 83 procent, medan Emmaus Björkå ligger lägst på 75 procent. Högst ligger Erikshjälpen med 89 procent. Värt att notera är att det finns organisationer med snarlika namn som Emmaus Björkå, men som är separata organisationer och som saknar 90-konto. Två sådana är Emmaus Fredriksdal med second hand-butik i Svalöv och Emmaus Lund med två butiker i Lund.

Inkomsterna

Intäkter anges också på Statens insamlingskontrolls hemsida. Den minsta organisationen, när det gäller totala intäkter, är Stadsmissionen i Skåne med 63 miljoner, vilket är mindre än en tiondel av Röda korsets totala intäkter på 765 miljoner kronor. Enbart Röda korsets lokalföreningars second hand-butiker gav 122 miljoner i netto. 

Second hand-verksamheten har vuxit i betydelse, för organisationerna generellt, men även för Röda korset som tror att deras second hand-verksamhet kan växa ännu mer, bland annat genom stöd när det gäller marknadsföring och personalfrågor till organisationens lokalföreningar. För Frälsnings-armén kom 2015 hela 36 procent av de totala intäkterna från second hand-butikerna.

Chefslöner

Att jämföra organisationernas totala- intäkter blir missvisande -eftersom Stadsmissionen Skåne, som hörs på namnet, bara är verksamt lokalt, medan Röda korset är en nationell organisation med lokala föreningar. Och kanske är det Röda korsets storlek som gör att lönerna också är högst. 

Enligt årsredovisning hade generalsekreteraren en månadslön på 92 300 kronor 2015, vilket ger en årslön på 1 106 600 kronor. Motsvarande siffra 2015 för Skånes stadsmissions högsta tjänsteman, med titeln direktor, var 817 660 kronor, och för Erikshjälpen 760 000 kronor. Frälsningsarméns högsta tjänsteman, kallad territoriell ledare, hade 2016 en årslön på 450 972 kronor. Lägst löner hade Emmaus Björkå vars verksamhet leddes av två personer 2015. Årslönen för dem tillsammans var 774 000 kronor.

Kvalitetsstämpel

Alla utom Emmaus Björkå är med i organisationen FRII, som kan ses som ytterligare en kvalitetsstämpel. Emmaus Björkå anger som anledning att FRII främst är till för organisationer med stora penninginsamlingar medan Emmaus Björkå har större fokus på second hand-verksamhet, men att de ändå följer FRII:s riktlinjer för årsredovisningar.

Det finns andra likheter mellan de fem organisationerna – som att samtliga har kollektivavtal för sin personal.

Se upp!

Humana second hand, som har butiker i Lund och Malmö, saknar 90-konto. Butikerna ingår i det internationella nätverket Humana people to people, som i sin tur är kopplade till den danska Tvindrörelsen, som brukar beskrivas som en form av politisk sekt. I Sverige gick butikerna tidigare under namnet UFF, förkortning för U-landshjälp från folk till folk. 

Tvindrörelsen har anklagats för både hjärntvätt och förskingring. Rörelsens grundare har gått under jorden och är efterlyst av Interpol.