Nyheter.

2014-12-26 06:00
Bild: Stock Xchng

Utreda arbetsförmåga vinstaffär för Skåne

Region Skåne köper utredningar för att ta reda på patienters arbetsförmåga till lägst pris i hela Sverige. Men ersättningen till regionen, som betalas ut av beställaren Försäkringskassan, är lika hög som i alla andra landsting. Utredningarna blir därför en plusaffär för regionen. Det visar en granskning som ETC Malmö har gjort.

Ersättningen till Region Skåne från Försäkringskassan för de så kallade teambaserade medicinska utredningarna, TMU, är 38 000 kronor, cirka 15 000 kronor högre än ersättningen till leverantörerna. Dessa utredningar görs för att bedöma patienters arbetsförmåga och eventuella hinder för arbete. Utredarna tittar även på möjligheter och resurser som den sjukskrivne kan ha på arbetsmarknaden. Försäkringskassan beställer utredningarna som ligger till grund för vilken ersättning den undersökte får. 

Jämför ersättningen

ETC Malmö har jämfört ersättningarna som Sveriges landsting betalar sina leverantörer. Region Skåne, som anser att de inte har kompetensen för att på egen hand klara uppdraget, har tre upphandlade leverantörer: Susano i Malmö, Vita Villan i Helsingborg och Apport Rehab i Kristianstad. Och trots att regionen alltså får 38 000 kronor för deras utredningar, ersätts leverantörerna med endast 20 450 till 22 700 kronor per godkänd utredning. 

Till och med september i år har Region Skåne fått ersättning för 448 TMU av Försäkringskassan, vilket motsvarar totalt drygt 17 miljoner kronor. De bolag som har blivit upphandlade har av dessa fått drygt 9,7 miljoner kronor. 

Ulf Hallgårde, överläkare och ansvarig för sjukskrivningsfrågor i Region Skåne:

– Diskrepansen mellan vad vi får och betalar ut är ett resultat av lagen om offentlig upphandling som regionen inte kan påverka.

Mellanskillnaden går enligt Region Skåne bland annat till utbildningar som Försäkringskassan kräver av leverantörerna. 

– De utgifterna står vi för, vi står också för vissa nya instrument och vår egen kostnad för att förmedla ärendena. Dessutom har vi utvecklat ett IT-stöd för att hantera processen från beställning till färdigt utlåtande. Om inte utredningen lämnas inom 25 arbetsdagar utgår ingen ersättning, säger Ulf Hallgårde. 

Rolf Jönsson, smärtläkare och verksamhetschef på Apport Rehab i Kristianstad, anser att mellanskillnaden är orimlig.

– Region Skåne har inte kostnader som är i närheten av detta. Utbildning för nyanställda får vi betala själva till exempel. Region Skåne står för en årlig utbildning men de har inga stora kostnader för den. I verkligheten är vi våra egna kunskapsbärare, säger han.

Att Region Skåne enbart betalar en liten del av utbildningskostnaden säger även Pål Lindström, medicinskt ansvarig och företags- och rehabiliteringsläkare på Susano: 

– Enligt avtalet ska vi betala vår egen utbildning för att bli certifierad som utredare av försäkringsmedicinska utredningar av TMU-typ. 

Hamnar i regionens budget

Pengarna som blir över hamnar alltså i Region Skånes budget förklarar Ulf Hallgårde. Ersättningsnivån, 38 000 kronor, har staten och Sveriges Kommuner och Landsting kommit överens om. 

– Och för en gångs skull går inte Region Skåne back, säger Ulf Hallgårde.

Rolf Jönsson tycker dock att mer pengar borde satsas på undersökningarna.

– Detta är svaga människor med omfattande social problematik där en undersökning får kosta 38 000 minus lite administration. Detta överlämnas till någon som borde företräda patienterna, Region Skåne. Då borde pengarna återinvesteras i den här gruppen, inte gå in som någon allmän intäkt för annan verksamhet, säger han.

Med högre ersättning, anser Rolf Jönsson, hade arbetet kunna göras ännu bättre.

– Jag skulle till exempel vilja att den som undersöks skulle kunna träffa läkare och neuropsykolog två gånger. Som det är nu hinner vi inte ta särskilt stor del av utlåtande utifrån. Om vi hade kunnat gå igenom materialet i lugn och ro så hade vi kunnat hitta saker som vi inte hittar nu – till exempel stroke, missbruk och andra intressanta mönster, säger han.

Alla upphandlade team och indirekt Region Skåne får dock beröm av Försäkringskassan. Kvaliteten på utredningarna uppfyller de krav som ställs. 

Fram till 2010 utförde Försäkringskassan TMU i egen regi. Men 2010 kom staten och Sveriges Kommuner och Landsting överens om att landstingen kunde utföra dem i stället, med brasklappen att landstingen skulle kunna avstå från att göra dem, vilket ingen har gjort hittills. Beloppet 38 000 kronor byggde på vad Försäkringskassan hade uppskattat kostnaden till tidigare.

Utsatta patienter

Ofta är de patienter som ska undersökas väldigt utsatta. Socialstyrelsen beskriver det som en svårbedömd sjukdomsbild, det kan vara ”multisjuklighet eller medicinska problem i kombination med andra faktorer som påverkar arbetsförmågan.”

Utredningen görs av ett helt team, med en läkare som är huvudansvarig. I teamet ingår även legitimerad psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. Funktionstillståndet ska sedan avgöras i samråd mellan dessa fyra, som lämnar utredningen vidare till Försäkringskassan.

Pål Lindström på Malmöbaserade Susano tror att de låga priserna i Skåne kan förklaras genom att det har varit ett antal upphandlingar och att de har pressat ned priserna. 

– Vi är flera aktörer här i Skåne som har lång erfarenhet och rätt kompetens, det är klart att vi också har lärt oss verktygen och kan använda metodiken. 

Och det är rädslan för att bli av med uppdragen i bland annat den hårda konkurrensen som gör att priserna sjunker. För om vissa landsting har haft svårt att få in anbud så gäller inte det för Skåne. Här kom 8–10 kvalificerade anbud.

– Vi sänkte vårt pris mot vad vi hade haft tidigare år. När det gäller ett litet företag som vårt, utan något investmentbolag i ryggen, vågade vi inte riskera att bli av med uppdraget. Det skulle kanske innebära att vi skulle behöva säga upp personal och stänga vår mottagning, därav så lågt bud, säger Yvonne Liljeroos, ägare och verksamhetschef för Vitavillan rehab och utredning. 

Känner osäkerhet

Men inför framtiden och eventuellt nya upphandlingar känner Yvonne Liljeroos en osäkerhet. – Att sänka priset ytterligare är omöjligt, det skulle innebära att vi skulle arbeta gratis eller till och med gå back, säger hon.

Just nu är emellertid en särskild utredare tillsatt för att eventuellt ändra nuvarande system. I första hand ska utredaren ta reda på om försäkringsmedicinska utredningar så som TMU även fortsättningsvis ska utföras av landstingen. I detta ingår, enligt Socialdepartementet, en genomgång av ersättningsnivån. Till sin hjälp har utredaren en rapport från Socialstyrelsen, med titeln ”Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar.” Den rapporten var klar oktober 2014 och slog fast att den verkliga kostnaden per utredning är cirka 23 250 kronor inklusive central administration. 

– Den siffran är för låg. Det är lägre än våra de facto-kostnader, säger Ulf Hallgårde, Region Skåne.

På Socialdepartementet vill man dock inte uttala sig om vare sig den summan eller andra styckepriser, utan hänvisar till att det är utredarens jobb – vars utredning landar hos departementet i mars 2015.

Åsa Ohlsson
Torbjörn Hallgren 

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

DE BILLIGA UPPHANDLINGARNA

Region Skåne får 38 000 kronor från Försäkringskassan per utredning om arbetsförmåga. Men de billiga leverantörerna gör att priset blir billigare. Överskottet behåller Region Skåne. 

Susano: 20 800 kr – Lund/Malmö

Vita Villan: 20 450 kr – Helsingborg

Apport Rehab: 22 700 kr – Kristianstad
(även upphandlat till samma ersättning av Blekinge landsting)