Nyheter.

2017-03-10 05:43
Söktrycket är stort på distansutbildningar i den kommunala vuxenutbildningen. Ändå har antalet antagningsplatser halverats från i höst till i dag.  Bild: Anders Wiklund/TT
Söktrycket är stort på distansutbildningar i den kommunala vuxenutbildningen. Ändå har antalet antagningsplatser halverats från i höst till i dag. 

Upphandling bromsar utbildning i svenska

Halverat antal platser på den kommunala vuxenutbildningens distanskurser i Malmö. Det är konsekvensen av ett ovanligt stort intag i höstas. Nu har antagningen bromsats in. Men söktrycket är fortsatt stort.

Malmö stad har upphandlat vuxenutbildning på distans av utbildningsföretaget Miroi. I höstas i månadsskiftet november/december var 1 096 kursdeltagare inskrivna. Nu är motsvarande siffra mer än halverad, och är nere på 496 deltagare. Men det beror inte på att intresset har minskat. Söktrycket på distansutbildningar i den kommunala vuxenutbildningen är fortsatt stort men antagningarna har begränsats. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Ja, det stämmer. Det beror på att i höstas använde vi många av platserna, då vi gjorde en ovanligt stor antagning. Eftersom vi har upphandlat ett visst antal årsplatser under upphandlingsperioden måste vi därför dra ner på intaget nu i vår, säger Ronny Wulff, rektor på Komvux Centrum och ansvarig för upphandlad vuxenutbildning, däribland distanskurserna. 

Billigare med distansutbildningar

Avtalet med Miroi löper från 2016-08-01 till 2018-07-31. I budgeten för 2017 finns nu 300 helårsplatser för distans. Inbromsningen av antagningen är av ekonomiska skäl, för att de upphandlade antalet platser inte ska överskridas. 

Det är dock betydligt billigare för Malmö stad att ha studerande på distansutbildningar än på lokalbundna utbildningar. Distansutbildningsplatserna i Malmö kostar Malmö stad ungefär en femtedel mot vanlig lokalbunden utbildning. 

Förutom lokalbunden undervisning, finns även flexundervisning. Det är ett slags mellanting mellan de vanliga lokalbundna kurserna och distansundervisning. Man träffar läraren en gång i veckan, men kan ändå påverka hastigheten mer än en vanlig kurs. Men även hit är det kö i Malmö.

Inte säkert man blir beviljad

Det finns möjlighet att söka plats i andra kommuner, till exempel på andra kommuners distanskurser, men det är en rätt omständlig process. Det är inte säkert att man blir beviljad att läsa i en annan kommun. Malmö Stad måste godkänna att Malmö stad ska stå för den interkommunala kostnaden, det vill säga betala den andra kommunen. Därefter skickas ansökan till den aktuella kommunen, som i sin tur fattar beslut om den sökande blir antagen eller inte. I ansökan ingår att skriva ett personligt brev med motivering om varför den som söker vill gå utbildningen och varför den inte kan studera i hemkommunen. 

– Distansundervisning är ett populärt alternativ för de studenter som till exempel vill läsa i en annan hastighet eller vill kombinera studierna med praktik, jobb eller familj, säger Ronny Wulff.

– Målsättningen och förhoppningen är dock att distansundervisningen ska öppna upp helt och hållet igen från i höst. 

Fakta

Behörig att läsa på vuxenutbildningen är man från det år man fyller 20 år eller om man har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Till vuxenutbildning hör både grundläggande utbildning, motsvarande grundskola, anpassad för vuxna och vuxenutbildning på gymnasienivå.

I den kommunala vuxenutbildningen ingår bland annat kommunal vuxenutbildning för invandrare. För 2017 är det planerat för 4 525 helårsplatser. Här ingår också vuxenutbildning på grundläggande nivå med knappt 900 helårsplatser och vuxenutbildning på gymnasial nivå med 2 370 helårsplatser, både allmänna kurser och yrkesutbildningar. 

Relaterade artiklar