Reportage.

2016-04-05 07:33
  • Gustav Sörnmo och Jens Molander lär ut tekniker för hur man tränar sig i att se maktstrukturer och förhindra konflikter genom att ingripa på rätt sätt.  Bild: Jenny Wickberg
    Gustav Sörnmo och Jens Molander lär ut tekniker för hur man tränar sig i att se maktstrukturer och förhindra konflikter genom att ingripa på rätt sätt.
  • I förra veckan hölls en kvällskurs på temat konflikter i skolmiljö. Genom rollspel studeras olika situationer där människor riskerar att fara illa. Bild: Jenny Wickberg
    I förra veckan hölls en kvällskurs på temat konflikter i skolmiljö. Genom rollspel studeras olika situationer där människor riskerar att fara illa.

Träning i konsten att förhindra konflikter

Det kan handla om att stå upp för en klasskamrat som blir illa bemött eller att lugna stämningen där ett bråk är under uppsegling. Projektet Vardagens civilkurage utbildar unga i konsten att agera rätt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

– Demokrati är inget som uppstår en gång, och sedan har vi det kvar. Att skapa det samhälle vi verkligen vill ha är en process som pågår hela tiden, där de mikrohandlingar vi utför i vår vardag spelar en avgörande roll, säger Jens Molander, projektledare.

Idén till Vardagens civilkurage fick Gustaf Sörnmo när han arbetade med konflikthantering i Centralasien. 

– När civilkurage diskuteras handlar det ofta om hjältedåd och modiga handlingar. Jag ville skapa något som handlade om civilkurage på det lokala planet, där fokus ligger på hur subtila maktrelationer kan färändras i olika sammanhang, säger Gustaf Sörnmo, projektsamordnare. 

Besöker skolor och träffar elever

Vardagens civilkurage startades för ett år sedan som ett projekt i Malmö. Två anställda projektledare, Jens Molander och Frida Ekerlund, arbetar tillsammans med Gustaf Sörnmo med att sprida tankar och idéer kring hur man med enkla medel kan bli bättre på att ingripa i situationer som håller på att gå överstyr.

De aktiva i Vardagens civilkurage besöker skolor för att träna elever i hur man kan agera på ett bra sätt. Den metod som används är rollspel, där deltagarna får vara med och gestalta olika situationer. Genom samtal och diskussioner där alla får delta kan deltagarna tolka vad det är som händer mellan parterna och utifrån detta sedan komma med förslag på hur de inblandade bör bete sig.

Vill medvetandegöra förtryck

Samma metod används vid de kvällskurser som gruppen håller  kring olika teman, dit alla som är intresserade är välkomna. Kurstillfällena kallas för dojo, som är en term som kommer från japansk kampsport. Men den träning som Vardagens civilkurage erbjuder är inte fysisk utan handlar om hur man genom ökad medvetenhet kan förbättra sina förmågor att agera.

– Det går att att öva upp sina mentala färdigheter inför olika mikrosituationer som kan uppstå i vardagen, säger Gustaf Sörnmo.

Civilkuragetränarna tar till varje tillfälle fram ett scenario för de rollspel som ska framföras.

– Vi utgår från situationer som faktiskt kan uppstå. När det handlar om områden vi inte själva behärskar så hämtar vi in råd från experter, säger Jens Molander.

En scen som används vid en workshop om konflikter som kan uppstå i möten med myndigheter, handlar om när en cyklist som inte har lyse stoppas av en polis.

Cyklisten blir otrevlig mot polisen och stämningen mellan dem blir alltmer spänd. Från början var kursdeltagarna mest inriktade på att de skulle behöva försvara cyklisten mot polisen. Men efterhand som rollspelet fortsatte blev det tydligt att det inte var så klart vem som var offer och vem som var förövare. Frågan för deltagarna var då inte vem de skulle försvara, utan mer hur de skulle agera för att lugna ner hela situationen, säger Jens Molander.

Kan räcka att ställa frågor

Att förebygga och hantera konflikter behöver inte nödvändigtvis handla om att visa mod och stå upp för en sak. En teknik kan i stället vara tvärtom, att man som åskådare eller deltagare till en otrevlig situation kan agera genom att visa sig naiv och ovetande.

– Att ställa följdfrågor kring det som händer kan ibland räcka för att förändra en situation, säger Jens Molander.

Tanken är att Vardagens civilkurage ska leva vidare även efter att projekttiden löper ut om två år.  En förening har redan bildats och i maj grundas dess första lokalavdelning i Malmö. Förhoppningen är sedan att fler avdelningar ska bildas. De som engagerar sig i föreningarna ska få möjlighet att utbilda sig till tränare i civilkurage, för att sedan sprida modellen vidare.

Fakta

Två kvällskurser återstår i vår:

5 april: Destruktiva kärleksrelationer

12 april: Hot om våld

Kurserna hålls på Underverket i Malmö.