Nyheter.

2017-04-07 06:35
Manne Gerell är kriminolog vid Malmö högskola. Bild: Malmö högskola
Manne Gerell är kriminolog vid Malmö högskola.

Trångboddhet kan göra ungdomar kriminella

Vapen, narkotika och fattigdom är den farliga kombination som gör att Malmö nu upplever en boom av grovt våld. Det menar flera forskare och kriminologer.

”Unga killar som växer upp i trångboddhet är speciellt utsatta. De ger sig ut på gatorna där det finns andra med liknande problem”, säger Sven Granath, kriminolog och forskare hos polisen.

En stor del av de mord och skjutningar som sker i Malmö har koppling till någon kriminell verksamhet. Det kan röra sig om en hämnd eller ett försök att ta över en del av stadens illegala marknad. En relativt ny förekomst är också unga personer som skjuter andra unga. Ofta har gärningsman eller offer varit inblandade i något narkotikabrott tidigare. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Mycket tyder också på att äldre kriminella rekryterar tonåringar för att hålla i vapnet. Incitamentet är – att åker de fast så slipper de fängelse.

– Barnfattigdomen i Malmö är stor. Det skapar tyvärr en grogrund för den kriminella subkulturen. Det finns ett samband mellan sökandet in i en kriminell karriär och att leva i fattigdom, säger Sven Granath. 

30,8 procent av barnen i Malmö levde 2013 i barnfattigdom. Att jämföra med riksgenomsnittet på 12 procent. Sven Granath menar att det finns en stark koppling mellan att leva under fattiga förhållanden som barn och bli kriminell. 

Brottslighet kan ”smitta” inom familjen

Utanförskap med en känsla av hopplöshet och tankar om att man aldrig kommer att få jobb är en stor förklaring till varför ungdomar dras till de snabba pengar som narkotikaförsäljning kan ge. Enligt Sven Granath beror det också en del på familjens boendesituation.

– Många som gör karriär i kriminella kretsar kommer från trångboddhet. Är det trångt hemma väljer du kanske att hänga på stan. Det blir också svårare att få lugn och ro till studier. Det kan ge en kaotisk uppväxtmiljö, säger han.

Brottsligheten kan också ”smitta” inom familjen. Barn som lever i segregerade områden och har föräldrar som av någon anledning är arbetslösa och äldre kriminella syskon trillar ofta dit själv.

– Det är hög risk att syskonen hamnar i misslyckad skolgång och inte får jobb. Och att de ser sin storebror som en förebild med pengar och de attribut som hör till. Då är det lätt att de tar valet in i kriminalitet, säger Stefan Sintéus, polismästare Malmö. 

En jämförelse med situationen i Danmark är svår eftersom definitionen av fattigdom är en annan. Den barnfamilj som har mindre än halva medianinkomsten för en barnfamilj i Danmark räknas som fattig. I Sverige görs i stället en sammanslagning av barnfamiljer som har låg inkomst och/eller försörjningsstöd. 

Trots de olika uträkningarna kan siffrorna för 2014 ändå ge en fingervisning om läget i Malmö och Köpenhamn. I Köpenhamn var det 2014 mellan 10,5 och 15,4 procent av barn i utsatta områden som levde i fattigdom. I Malmö låg siffran på 30 procent. 

En känsla av utanförskap

Manne Gerell, forskare i kriminologi på Malmö högskola, bekräftar att det är de fattiga områdena i Malmö som är de farligaste.

– Herrgården har varit värst drabbat av våld och det är också det fattigaste området i Malmö. Delar av Holma, Kroksbäck och Lindängen har liknande problem, säger han. 

Han varnar däremot för att dra en snabb slutsats om att fattigdom är det som orsakar kriminalitet. Ny forskning visar att barn till familjer som har varit fattiga men får det bättre och flyttar till ett välbärgat område ändå har en tendens att hamna i kriminalitet.

– Jag tror att det också kan vara en känsla av utanförskap som gör att man hamnar i kriminalitet.