Nyheter.

2017-03-23 19:02
För regionledningen blev 2016 ett bekymmersamt år med en rad mycket uppmärksammade fall med massuppsägningar inom sjukvården.  Bild: Tore Meek/NTB/TT
För regionledningen blev 2016 ett bekymmersamt år med en rad mycket uppmärksammade fall med massuppsägningar inom sjukvården.

(S)tyr mot vinsttak och fler händer i vården

Det blev en första halvlek med massuppsägningar av sjuksköterskor. Henrik Fritzon (S), ordförande för regionstyrelsen i Region Skåne blickar nu fram emot mandatperiodens andra halva. Där väntar bland annat en partikongress där Henrik Fritzon (S) är en av de skånska socialdemokrater som hoppas på ett beslut om vinsttak inom välfärdsbolagen.

– Skattemedel som går till sjukvården ska också användas för sjukvård, säger han.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det S- och MP-ledda styret för Region Skåne fick tidigare kritik för att de inte hade tänkt göra något yttrande om Ilmar Reepalus utredning kring vinster i välfärdsbolagen som var ute på remiss. Kritiken fick regionstyrelsen att tänka om och man gjorde ett yttrande om att de de stödde förslaget. 

Det skånska S-distriktet har förklarat att de vill ta strid för Reepalus förslag på den kommande partikongressen. I en intervju med ETC Malmö ställer Henrik Fritzon (S) upp på samma linje.

Betyder det att du är för ett vinsttak även för vårdbolagen?

– Det är självklart. Skattepengar som är avsedda för välfärd ska också användas till det.

För regionledningen blev 2016 ett bekymmersamt år med en rad mycket uppmärksammade fall med massuppsägningar inom sjukvården. Det var sjuksköterskor och barnmorskor som vid fyra tillfällen sade sig upp sig i stora grupper, så att hela avdelningar riskerade att stå utan personal.

Ett regionalt avtal med Vårdförbundet fick en del av dem att stanna. Efter att ha avverkat halva mandatperioden anser sig Henrik Fritzon (S) också ha lyckats undanröja en del av de tidigare problemen med personalpolitiken inom regionen.

Vill öka antalet undersköterskor

Han räknar upp åtgärder som minskad helgtjänstgöring, sänkt antal tjänstgöringstimmar för dem som jobbar natt eller växelvis dag och natt, och fler betalda utbildningsplatser för de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig.

– Det har varit den här mandatperiodens verkligt stora utmaningar, att göra Region Skåne mer attraktiv som arbetsgivare.

Sjuksköterskornas massuppsägningar är något han anser att sjuksköterskornas fackliga organisation bör ses som ansvariga för.

– Att deras medlemmar väljer att ta till utomfackliga stidsåtgärder bör ses som ett missnöje med hur Vårdförbundet har drivit deras frågor.

Men att sjuksköterskor och barnmorskor väljer att lämna sina tjänster, vilket många också gör, ska väl inte ses som en protest mot facket utan som ett stort missnöje med arbetssituationen?

– Många återkallade sina avskedsansökningar när vi fick till ett avtal med Vårdförbundet som ledde till kortad arbetstid. Det avtalet var vi snabba med att ordna så snart deras centrala förhandlingar var klara. Det borde vi ha kunnat klara utan avskedsansökningar.

Fler förändringar är på gång. En åtgärd för att avlasta sjuksköterskorna är att öka antalet undersköterskor.

– Att alla får arbeta med de saker de har rätt kompetens för är viktigt.

När det gäller missnöjet från personalgrupper så riktar Henrik Fritzon (S) kritik mot det tidigare ledarskapet, som han tycker har brustit.

– Jag vill inte kritisera någon enskild person, men det har funnits en kultur inom sjukvården med ledare som inte har lyssnat. Det är något vi försöker ta hänsyn till nu vid de nyrekryteringar som görs.

Inte rimligt att ligga lägst i lanet

Regionledningen vill också bygga upp en vikariepool, kallat resursteamet, för att förbättra villkoren för vikarierna inom sjukvården. Här hoppas man kunna locka till sig erfaren personal.

– Tidigare var det de nyutexaminerade som arbetade i poolen tills de fick sina första fasta tjänster, men vi anser att det tvärtom är där vi behöver ha erfaren personal.

Vad ska ni ha för lockbete för att lyckas med det? Ni är ju i ett läge där det är svårt att rekrytera sjuksköterskor?

– Det är ett flexibelt jobb, vilket en del trivs med. Men det kan också vara att de erbjuds en något högre lön.

Med en skattesats på 10,69 kronor har Region Skåne landets lägsta landstingsskatt. Vilken nivå skulle den ligga på om du hade en majoritet i fullmäktige med dig?

– Då hade vi höjt den med de 30 öre som vi hade som förslag. Skatten måste också höjas, kanske inte nästa år men med en växande befolkning, krav på förbättrad arbetsmiljö för våra anställda och den medicinska utvecklingen är det inte rimligt att vi fortsätter ligga lägst i landet.

Massuppsägningar 2016

Mars - 24 intensivvårdssjuksköterskor på Centralsjukhuset i Kristianstad sade upp sig. Sjukhusledningen erbjöd en arbetstidsförkortning för att få sjuksköterskorna att stanna men bara sex valde att ta tillbaka sina uppsägningar.

Juni - 36 barnmorskor på Helsingborgs lasarett sade upp sig i protest mot för kort tid för återhämtning mellan olika arbetspass.

September - 17 av 32 sjuksköterskor på barnkliniken vid Helsingborgs lasarett sade upp sig i protest mot brist på återhämtningstid mellan arbetspassen. 15 sjuksköterskor på neonatal följde efter, vilket innebar att hela avdelningen skulle få stängas. 14 av neonatalsjuksköterskorna drog tillbaka sina uppsägningar efter ett löfte om ökad bemanning. Även en del av barnklinikens sjuksköterskor återtog sedan sina uppsägningar, men antalet vårdplatser fick ändå minskas.

Oktober - 10 av 18 nattbarnmorskor på Universitetssjukhuset i Malmö sade upp sig sedan Region Skåne hade sagt nej till ett projekt om arbetstidsförkortning.