Nyheter.

2017-04-13 05:12
”Det kanske låter konstigt, men det är inte mycket jag saknar. Jo, det skulle vara         samarbetet med kollegorna.”, säger Helena Olssons vars nuvarande arbetsplats ligger en våning ovan hennes gamla fackförbunds lokalkontor.  Bild: Åsa Ohlsson
”Det kanske låter konstigt, men det är inte mycket jag saknar. Jo, det skulle vara samarbetet med kollegorna.”, säger Helena Olssons vars nuvarande arbetsplats ligger en våning ovan hennes gamla fackförbunds lokalkontor. 

Stressen fick henne att sluta jobba som lärare

Sex av tio lärare som har lämnat yrket kan tänka sig att återvända. Det visar statistik från SCB. Men då krävs bland annat rimligare arbetsbelastning och högre lön. 

En av dessa före detta lärare är Malmöbon Helena Olsson, i dag översättare. Hon kan tänka sig att återvända, men egentligen tycker hon att det var rätt beslut att lämna yrket.

Ett stort intresse för språk, följt av en idé om att bli lärare. Det var Helena Olssons väg in i yrket. Det blev tre år på heltid som engelsk- och tysklärare innan hon fattade beslutet att lämna yrket. Det är nu 13 år sedan och hon ångrar det inte. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det kanske låter konstigt, men det är inte mycket jag saknar. Jo, det skulle vara samarbetet med kollegorna.  

Tyska och engelska

Under lärarutbildningen arbetade hon extra som lärare på mellan- och högstadiet, samt på gymnasiet och inom SFI. Och när hon var färdigutbildad fick hon en tjänst på en högstadieskola utanför Malmö där hon undervisade i tyska och engelska.

– Vad man gjorde i undervisningsväg premierades inte av skolledningen, men om man var aktiv i olika typer av projekt, då belönades man. Jag var oerfaren och hoppade på sådant. Och det blev väldigt mycket till slut.

Helena Olsson berättar att den enda dag hon kände sig avslappnad var fredagskvällen. Sedan började tankarna mala om jobbet inför måndagen. 

Psykisk påfrestning

Och hon är inte ensam om sin upplevelse. Över hälften av de som svarade i SCB:s undersökning uppgav att psykisk påfrestning som stress var avgörande i beslutet att lämna yrket. 

– Om det var så att jag kunde jobba mer som lärare och mindre som polis i klassrummet så hade det kanske varit annorlunda. Arbetsmiljön blev inte heller alltid den bästa, säger hon.

Hon beslöt sig för att lämna yrket, hon slutade och utbildade sig till facköversättare. Sedan ett drygt halvår har hon sin arbetsplats i en så kallad frilansgrupp tillsammans med ett 20-tal översättare, journalister och fotografer. Och det slumpar sig som så att Helena Olssons nuvarande arbetsplats ligger en våning ovan hennes gamla fackförbunds lokalkontor. ETC Malmö går en trappa ned för att träffa Roine Selind, mångårig avdelningsordförande i Lärarförbundet i Malmö. Han lämnade över till Marie Wall Almquist i år, men är fortsatt förtroendevald. Han känner igen siffrorna från SCB. De faktorer som pekas ut i undersökningen kommer upp i andra undersökningar. Men han ser att lön som faktor faktiskt har minskat. Nu handlar det mer om arbetsbelastningen, att få lov att vara lärare och inte hålla på med många andra kringsysslor. 

– Vi ser fortfarande konsekvenserna av de besparingar som gjordes på 90-talet. Mycket av kringpersonal drogs in, stödet runt lärarna för eleverna blev mindre och samtidigt har mer administrativa arbetsuppgifter lagts på lärarna. 

Orsak till lärarflykten

Enligt undersökningen som SCB har gjort är just mängden administrativa arbetsuppgifter och uppgifter som inte hörde till läraryrket en stor orsak till lärarflykten. 

– Ja, det är också något av det som vi jobbar mycket med nu. Att administrativa uppgifter och annat som inte är direktrelaterat till läraryrket ska lyftas bort. 

Helena Olsson trivs med sitt jobb som facköversättare – men det är otryggt och innebär osäkra inkomster som egen företagare. Dessutom är branschen i ständig prispress.

– Samtidigt så trivs jag väldigt bra med att vara min egen och ha friheten. Men med en rejäl lönehöjning skulle det vara intressant att testa att gå tillbaka.

Fakta

Omkring 14 procent av alla lärarutbildade arbetar inom andra yrken utanför utbildningsbranschen. Det motsvarar ungefär 33 500 personer. 

Men cirka sex av tio kan tänka sig att komma tillbaka till lärarjobbet under rätt förutsättningar. Viktigaste är enligt undersökningen rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön.

Över hälften arbetade obetald övertid varje vecka och närmare hälften uppgav att lönen i förhållande till arbetsbördan var en stor orsak till att de lämnade läraryrket. 

Källa: SCB