Nyheter.

2017-09-29 06:00
Antalet som söker hjälp hos Malmös budget- och skuldrådgivare har fördubblats de senaste åren. ”De flesta skuldsätter sig för vardagliga saker, sånt som behövs för att få livet att gå ihop”, säger Jonas Bondesson. Bild: Claudio Bresciani/tt och Jessica Gow/TT
Antalet som söker hjälp hos Malmös budget- och skuldrådgivare har fördubblats de senaste åren. ”De flesta skuldsätter sig för vardagliga saker, sånt som behövs för att få livet att gå ihop”, säger Jonas Bondesson.

Skuldberget knäcker allt fler

Det är inte lyxkonsumtion som lockar till överskuldsättning. Det som fått skuldberget att börja växa är tvärtom ofta inköp som har med livets nödtorft att göra. Två särskilt utsatta grupper är pensionärer och ensamma mödrar.

 

– De flesta skuldsätter sig för vardagliga saker, sådant som behövs för att få livet att gå ihop. Paradoxen är att det ofta är människor med hög betalningsmoral som råkar illa ut, säger Jonas Bondesson, budget- och skuldrådgivare i Malmö.

Antalet som söker hjälp hos Malmös budget- och skuldrådgivare har fördubblats de senaste åren. Enligt rådgivarna kan en förklaring till ökningen vara ökad medvetenhet och kännedom om den hjälp som kan finns.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


Fler pensionärer

Men det är också tydligt att allt fler pensionärer hamnar i en skuldfälla de inte kan ta sig ur. Hos kronofogdemyndigheten har antalet skuldsatta pensionärer i Malmö ökat från knappt 1 100 personer år 2010 till strax över 1 400 personer sex år senare. Pensionärer är också en växande grupp bland dem som söker hjälp hos kommunens budget- och skuldrådgivare.

– Många väntar länge med att söka hjälp. Vi har haft personer på över 80 år som har kommit för att fråga om de kan få hjälp med skuldsanering, säger Elisabet Carlsson, budget- och skuldrådgivare.

De skulder pensionärer har är som regel inte nya. Det handlar i stället ofta om människor som varit vana vid att leva i ett konsumtionssamhälle, där mycket handlas på kredit. De har sedan inte insett i tid hur mycket deras inkomster kommer att minska i och med att de slutar arbeta.

– Många har valt att ta ut sin tjänstepension på fem år, och kan då skjuta det onda framför sig. Sedan är de plötsligt 70 år och tvingas leva på en mycket liten inkomst. De har inte har tänkt på att mycket blir dyrare när man blir äldre då man ska ha råd med sådant som hemtjänst, färdtjänst och tandvård, säger Jonas Bondesson.

En annan stor grupp bland dem som behöver hjälp är ensamma mödrar, som ofta söker hjälp i ett alldeles för sent skede.

– Det är kämpar som har levt med dålig ekonomi i tio, femton år innan de kommer till oss, säger Elisabet Carlsson.

Betalar av lån med nya lån

Hur stora skulder klienterna har kan variera kraftigt. För pensionärer kan det ibland räcka med en skuld på 20 000 kronor för att situationen ska bli ohållbar.

– Om du redan har pressat alla dina utgifter och inte har hopp om en inkomstökning, så behövs det inte mer, säger Elisabet Carlsson.

De flesta som söker hjälp hos Malmös budget- och skuldrådgivare är vanliga löntagare, som har levt med en alltför snäv budget. Inte sällan är det den höga betalningsmoralen som fått snöbollen att börja växa. Det är människor som inte längre klarar att betala av på sina lån och som tar nya lån, för att klara amorteringar och räntor på de gamla. De gör det i tron att det är en tillfällig lösning. Ett vanligt misstag är att ta snabba lån från olika kreditföretag.

– Det som händer är att när kreditgivarna ser att personen redan är skuldsatt så höjer de räntan. Från sex, sju procent för de första lånen kan de sedan vara upp i lån med räntor på 20, 30 procent, säger Elisabet Carlsson.

De skuldsatta kan vänta länge med att söka hjälp. En ekonomi som spårat ur kan leda till ett socialt stigma, där de drabbade kan ha skuldkänslor över att inte ha kunnat reda ut sin situation.

– En del kommer hit med en hel kasse post, som de i bland inte ens har orkat öppna, säger Elisabet Carlsson.

De som får en situation att spåra ur kan vara skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom.

– Många klarar en sådan förändring, men händer flera saker samtidigt så blir det svårt, säger Jonas Bondesson.

En del av de som söker hjälp kan med en betalningsplan lösa sina problem på egen hand. Andra får skuldsanering, som innebär att de efter fem år då de fått leva på en minimiinkomst får sina skulder avskrivna.