Nyheter.

2017-08-25 06:00
  • Skånskt remisstöd för det lag­förslag som Transportstyrelsen har utrett. Men flera borgerliga partier i Malmö har ställt sig kritiska och menar att det kan innebära problem för polisen som redan är underbemannade.  Bild: Pontus Lundahl/TT
    Skånskt remisstöd för det lag­förslag som Transportstyrelsen har utrett. Men flera borgerliga partier i Malmö har ställt sig kritiska och menar att det kan innebära problem för polisen som redan är underbemannade.
  • ”Det är ett bra förslag som innebär att kommunerna får ytter­ligare styrmedel i arbetet med att förbättra luftkvalitén. Som det är i dag finns det flera kommuner som har problem med att leva upp till de krav som ställs”, säger Mätta Ivarsson (MP). Bild: Press
    ”Det är ett bra förslag som innebär att kommunerna får ytter­ligare styrmedel i arbetet med att förbättra luftkvalitén. Som det är i dag finns det flera kommuner som har problem med att leva upp till de krav som ställs”, säger Mätta Ivarsson (MP).

Skånskt ja till bensin- och dieselfria zoner

Flera skånska remissinstanser säger ja till Transportstyrelsens förslag om att införa nya och skarpare miljözoner för lätta fordon i stadstrafik. Förslaget, som kan betyda stopp för bensin- och dieselbilar i vissa områden, får stöd av både regionen, länsstyrelsen och flera skånska kommuner.

 

Förslaget som är ute på remiss innehåller ett förslag om att komplettera­ den nuvarande miljözonen, som bara omfattar tunga fordon, med två zoner för personbilar och lätta lastbilar. Genom en lagändring ska kommunerna få möjlighet att införa striktare krav för dessa fordon i vissa särskilt utsatta zoner.

Kommunerna lever inte upp till kraven

Region Skånes utvecklingsnämnd är en av de remissinstanser som ställer sig bakom förslaget.

– Det är ett bra förslag som innebär att kommunerna får ytter­ligare styrmedel i arbetet med att förbättra luftkvalitén. Som det är i dag finns det flera kommuner som har problem med att leva upp till de krav som ställs, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Behovet av kraftfulla åtgärder motiverar hon med att dålig luft och buller är orsak till dålig hälsa och genom det stora kostnader för samhället.

– Så länge som tusentals människor varje år dör i förtid på grund av dålig luftkvalitet så har vi ett reellt problem, säger hon.

Möjlighet till temporära åtgärder

Regionala utvecklingsnämnden skriver i sitt svar att förslaget hade kunnat kompletteras med möjlig­heten till tillfälliga åtgärder.

– Väderleken kan spela stor roll för tillfälliga försämringar av luften. Det drabbade Oslo som fick införa temporära restriktioner på grund av det. Vi anser därför att man borde titta även på möjligheten till sådana temporära åtgärder, säger Mätta Ivarsson.

Från Malmö stad kommer ett ­yttrande från tekniska nämnden, som även den har en rödgrön majoritet. De konstaterar att Transportstyrelsens förslag är bra och genomarbetat. De anser att den tredje miljözonen, klass 3, kan vara lämplig i vissa delar som till exempel nybyggnadsområden med skarp miljöprofil. Men de påpekar också att det ofta kan vara bättre att använda sig av andra ­trafikreglerande insatser, som bilfria gator.

– Reglerna i miljözon 3 är så skarpa att de riskerar att exkludera­ väldigt många människor som fortfarande är beroende av bilen i olika situationer, konstaterar de.

”Mot sunt förnuft att införa en ny lag”

Flera partier har reserverat sig mot yttrandet, där moderater och liberaler vänder sig mot ett förbud som inte kommer att kunna ­kontrolleras.

– Polisen har redan i dag ett stort antal arbetsuppgifter man dåligt eller inte alls hinner med. Vi menar då att det hade varit i strid med sunt förnuft att införa en ny lag som vi med nästan 100-procentig säkerhet vet inte kommer att kunna över­vakas, skriver M och L i en ­gemensam reservation.

I Lund kommer yttrandet från kommunstyrelsen. De skriver att miljözoner kan vara ett bra verktyg för särskilt känsliga områden eller miljöer där gräns­värdena ­överskrids. Men de efterlyser ­samtidigt noggranna analyser.

– Risken finns att man enbart flyttar trafikflöden till områden utanför miljözonen, konstaterar de.

Tekniska nämnden i Lund konstaterar att staden i dag ligger så långt under gränsvärdena att de klarar alla krav med råge. De skärpta kraven skulle därför inte behöva införas under överskådlig framtid.

Viktig hälsofråga

Även kommunstyrelsen i Helsingborg stad är i huvudsak positiv till förslagen.

– Att minska allmänhetens exponering för luftföroreningar och buller är mycket viktiga miljö- och hälsofrågor. Att regleringen ­formuleras skarpare mot fordon med kompressionständ motor bedöms vara helt rätt i ljuset av de senaste årens uppmärksamhet runt utsläpp av kväveoxider och ­partiklar även från nya ­dieselfordon.

Länsstyrelsen i Skåne förklarar i ett kort hållet remissvar att de är positiva till det förslag som utredningen har presenterat.

Förslaget om nya miljözoner kan vara uppe för regeringsbeslut vid slutet av året. Lagen kan enligt utredningen vara införd år 2020.