Nyheter.

2017-09-01 06:00
  • Övervakningskameror finns redan i städerna i brottsförebyggande syfte. Kommunalrådet Anders Schönström (S) anser att kameror och ökat ägaransvar kan användas för att komma åt dem som bryter mot trafikregler.   Bild: Jenny Wickberg
    Övervakningskameror finns redan i städerna i brottsförebyggande syfte. Kommunalrådet Anders Schönström (S) anser att kameror och ökat ägaransvar kan användas för att komma åt dem som bryter mot trafikregler.
  • Bild: Jenny Wickberg

S-råd vill övervaka trafik med fler kameror

Fler kameror för trafikövervakning och ändrade ansvarsregler. Det är kommunalrådet Andreas Schönströms (S) förslag på hur trafikövervakningen i staden kan förbättras.

”Vi borde göra som i flera andra europeiska länder och ge ägaren ökat ansvar för sitt fordon oavsett vem som framför det”, säger han.

 

Ett förslag om att införa fler miljözoner med skarpare regler är på väg till regeringens bord. Malmö stad är där en av flera skånska instanser som i remissyttranden har ställt sig bakom förslagen. Andreas Schönström (S), som i dag är ordförande för tekniska nämnden, var inte med då remissvaret antogs, men anser även han att det är bra förslag.

– Det är klokt att ge kommunen ytterligare ett verktyg som kan användas för att påverka utvecklingen inom trafiken, säger han.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Oppositionspartierna M och L reserverade sig mot Malmö stads yttrande, med hänvisning till att det inte i dag finns resurser till att övervaka hur reglerna i en miljözon efterlevs. Andreas Schönström  delar uppfattningen om att polisens resurser inte ska användas till sådana uppgifter. Det han anser att man i stället borde börja diskutera är ökad användning av kameror för trafikövervakning samt ändra kraven för bevisning.

– I Sverige är vi i dag restriktiva med kameraövervakning, oavsett vad syftet med dem är. Vi borde där börja titta mer på andra länder, där man till exempel i Italien använder sig av kameror för att se till så att trafikregler följs.

I Italien gör andra regler för ansvar att det dessutom är möjligt att bara genom kameraövervakning bötfälla dem som bryter mot trafikregler.

– Där tittar man bara på registreringsskylten och vem som är ägare till fordonet. I Sverige har vi regeln att det krävs att man kan identifiera vem som kör, för att kunna bötfälla, säger Andreas Schönström (S).

Problemet med målvakter kvarstår

Han anser att kameror och ändrad ansvarssyn hade varit till nytta inom flera områden, där det i nuläget är svårt att kontrollera om regler följs.

– Vi har områden dit bara de boende har rätt att köra med bil, där det i dag är svårt att komma åt dem som bryter mot reglerna, säger han.

M reserverade sig mot nämndens remissyttrande med hänvisning till att de nya zonerna med stor säkerhet inte skulle kunna övervakas. Men Håkan Fäldt (M), andre vice ordförande för tekniska nämnden i Malmö, tror inte att fler kameror skulle lösa problemet.

– Även om man gör det möjligt att fälla ägaren så återstår problemet med bilmålvakter och andra som inte kommer att betala, säger han.

Enligt Håkan Fäldt (M) hade det varit mer effektivt med en kommunal polis som kan åta sig den typen av övervakning.

– Då kan vi ha perioder när vi övervakar reglerna i ett visst område, och på plats bötfälla den som kör.

När det gäller miljözoner är Andreas Schönström (S) positiv till införandet, men ser i dag inte att skulle vara aktuellt inom några områden i Malmö.

– Jag tycker man ska vara mycket försiktig med att låsa fast sig vid ett trafikslag. Det kan däremot bli aktuellt med förbud mot enstaka fordonsslag i ett område. Ett sådant är dieselbilar.

För Håkan Fäldt (M) är fler miljözoner också möjliga, men han vill då se gemensamma regler.

– Det bör då vara zonregler som beslutas av EU och som är gemensamma för fler, säger han.