Nyheter.

2017-06-02 06:00
  • ”Att vi är tyskar som arbetar mot svenska aktörer kan ha bidragit till missbedömningar. Vi har nog inte alltid helt förstått hur det fungerar på den svenska marknaden”, säger Gregor von Amim. Bild: Jenny Wickberg
    ”Att vi är tyskar som arbetar mot svenska aktörer kan ha bidragit till missbedömningar. Vi har nog inte alltid helt förstått hur det fungerar på den svenska marknaden”, säger Gregor von Amim.
  • Gregor von Amim och Gerd Johannsen.  Bild: Jenny Wickberg
    Gregor von Amim och Gerd Johannsen.
  • Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon tar om ett par veckor över ägandet av Entré. Köpet är knutet till en uppgörelse med Malmö stad, som kommer att teckna kontrakt för någon typ av samhällsservice i fastigheten. Bild: Jenny Wickberg
    Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon tar om ett par veckor över ägandet av Entré. Köpet är knutet till en uppgörelse med Malmö stad, som kommer att teckna kontrakt för någon typ av samhällsservice i fastigheten.

Köpcentret Entré har fått ny ägare

En ny ägare tar över köpcentret Entré vid Värnhemstorget i Malmö. Affären blev klar i slutet av förra veckan. För köpcentret, som har varit under ombyggnad i fyra år, väntar nu också en delvis ny inriktning. En orsak till att försäljningen kunde slutföras snabbt var en överenskommelse mellan ett fastighetsbolag och Malmö stad.

– Vi är nöjda och ser otroliga möjligheter med fastigheten, säger Olof Andersson, vd för Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon, som tar över ägandet av köpcentret den 26 juni.

Representanter för Malmö stad var med när Trianon besökte centret för att inspektera lokalerna, Två avsiktsförklaringar är knutna till köpet. I en lovar Malmö stad att teckna kontrakt för någon typ av kommunal verksamhet i centret. I den andra utlovar Trianon 100 lägenheter i sitt bestånd för att bekämpa hemlösheten i Malmö.

– Det hör ju inte till vanligheterna att man avslutar en så här stor affär på bara en månad. Att vi kunde lösa det på det här sättet gjorde det möjligt, kommenterar Olof Andersson.

Vill inte avslöja priset 

Den nya fastighetsägarens planer för köpcentret innehåller ett brett utbud av verksamheter.

– Vi vill ha fortsatt handel men vill också få in aktiviteter, kultur och samhällsservice, säger Olof Andersson.

Att det är en svensk ägare som tar över är enligt Gerd Johannsen, kommunikationschef för den nuvarande ägaren Commerz Real positivt.

– Detta är den bästa lösningen för alla. Inte bara för oss utan för Malmö och de boende i området. En svensk investerare med stark lokal förankring kommer att bli mer framgångsrik, säger han.

Köpcentret vid infarten till Malmö blev ett sorgebarn från start. I konkurrensen från stadens andra köpcenter, där flera renoverades och där nybyggda Emporia kom till, klarade sig butikerna på Entré dåligt. 

Det tyska företaget Commerz Real, som köpte den då nyinvigda fastigheten 2009, gjorde ett försök med att sälja centret. När detta misslyckades startade man 2013 en omfattande renovering av centrets samtliga delar. De tyska företaget är förtegna om vilka kostnader de har haft, men ombyggnaden som ännu inte är klar har enligt andra uppskattats till omkring 1 miljard. De vill inte heller avslöja priset på den nu avslutade försäljningen.

Felbedömde konkurrenskraften

ETC Malmö träffade den tyska ägarens representanter dagarna innan köpet slutfördes. Gregor von Amim, som för lite drygt ett år sedan tog över som projektledare för arbetet med köpcentret och som den sista tiden var på plats i Malmö ett par dagar i veckan, medger att flera felbedömningar har bidragit till att företaget är där de är i dag, med ett ännu inte färdigrenoverat center och en mycket stor byggnota.

– Att vi är tyskar som arbetar mot svenska aktörer kan ha bidragit till missbedömningar. Vi har nog inte alltid helt förstått hur det fungerar på den svenska marknaden, säger Gregor von Amim.

Sett i backspegeln säger han att man inom företaget felbedömde både konkurrenskraften hos stadens övriga köpcenter och hur snabbt tillväxten i området kring Värnhemstorget skulle ta fart. 

Det är mot den bakgrunden som de tidigare ägarna beslöt sig för att delvis ändra inriktning, där målsättningen blev att göra Entré till ett center för i första hand de kunder som finns i närområdet. Från att vara ett traditionellt köpcenter började man planera för ett center med både butiker och samhällsservice, där både förskola, bibliotek och läkarmottagning fanns med bland förslagen.

Det är också den strategi som de nya ägarna tar över.