Nyheter.

2017-02-24 05:03
  • "Det kan ibland vara bra att tillfälligt dela upp pojkar och flickor i två grupper, där de kanske först undervisas var för sig och sedan tillsammans", säger Claes Jeppsson, rektor för Apelgårdsskolan och Kryddgårdsskolan.  Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
    "Det kan ibland vara bra att tillfälligt dela upp pojkar och flickor i två grupper, där de kanske först undervisas var för sig och sedan tillsammans", säger Claes Jeppsson, rektor för Apelgårdsskolan och Kryddgårdsskolan. 
  • Bild: Anders Wiklund/TT

Könsuppdelad undervisning är inget problem i Malmö

Könsuppdelad undervisning har funnits tillfälligt på skolor i Malmö. Men någon permanent uppdelning av flickor och pojkar förekommer inte. Regeringens förslag om att införa ett förbud möts därför av ett ljumt intresse från stadens rektorer och politiker.

Claes Jeppsson är rektor för Apelgårdsskolan och Kryddgårdsskolan, där uppdelningar ibland har gjorts. Det har då varit fråga om tillfälliga uppdelningar i ämnen som idrott och sex och samlevnad.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det kan ibland vara bra att tillfälligt dela upp pojkar och flickor i två grupper, där de kanske först undervisas var för sig och sedan tillsammans, säger Claes Jeppsson.

På Apelgårdsskolan i Malmö delade man på försök upp eleverna i en högstadieklass i en pojk- och en flickgrupp. Skälet till uppdelningen var att det var stökigt i klassen. Resultatet av uppdelningen blev att många av flickorna tycker att det har blivit bättre. ETC Malmö träffade biträdande rektor Kristina Persson i höstas, då hon berättade om försöket.

– Flickorna kände att de hade fått göra fler och mer varierade saker under lektionerna, när de sluppit ifrån problemet med killar som kastar hårda bollar mot dem. Men de flesta elever vi har på skolan föredrar ändå att ha blandade lektioner, berättade hon.

Undervisning alla har rätt till

Frågan om könsuppdelad undervisning aktualiserades i höstas i samband med att Skolinspektionen fick in en anmälan mot en muslimsk friskola. Både Apelgårdsskolan och Kryddgårdsskolan har många elever som kommer från muslimska länder, men frågan om könsuppdelat är inget som brukar komma upp.

– Det händer att vi får frågan från någon förälder och det brukar då framför allt handla om simundervisningen, men det är inte ofta. När det händer så brukar vi försöka hitta en lösning som innebär att alla elever får den undervisning de har rätt till, säger Claes Jeppsson.

Om regeringen skulle införa ett förbud mot könsuppdelad undervisning anser Claes Jeppsson att det i så fall bör gälla enbart mot uppdelning som är avsedd att vara under lång tid.

– Ett sådant förbud hade kunnat vara rimligt. I övrigt är jag inte för den sortens regleringar, utan anser att det är upp till oss som yrkespersoner att avgöra hur undervisningen bäst läggs upp, säger han.

Inte uppe för diskussion

På den muslimska friskolan Al Salamahskolan undervisas pojkar och flickor tillsammans i alla ämnen.

– Vi undervisar alltid alla elever tillsammans, även i idrott. Det är så vi tycker att det ska vara, och vi har inte fått in några klagomål på det från föräldrar eller andra, säger rektor Ziad Hasbini.

Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för Malmös skolor, ser inte heller könsuppdelning som ett problem.

– Könsuppdelad undervisning är inte någon fråga som har varit uppe till diskussion. Min uppfattning är att det inte är något som förekommer i dag. Inte mer än att man tillfälligt kan ha tjej- och killgrupper när man till exempel undervisar i sex och samlevnad.

Som född på 60-talet har Anders Rubin (S) däremot själv gått i skola med delvis könsuppdelade undervisning.

– Ibland undervisades tjejerna för sig och killarna för sig i idrott, men det hade känts som en underlig konstruktion i dag, säger han.

”Ett förbud behövs inte”

När det gäller regeringens förslag är han försiktigt positiv.

– Vi får se vad utredningen kommer fram till. Ett förbud mot olika tillfälliga uppdelningar kan jag inte se att det behövs, men tror inte heller att det är vad regeringen är ute efter. Ett beslut mot permanenta uppdelningar kan däremot ses som relevant, men skulle sannolikt bara påverka en del mindre friskolor.