Nyheter.

2017-08-11 06:00

IVO: ”Säkert att ta emot socialtjänstens hjälp”

Socialtjänsten i Malmö gjorde inget fel när en kvinna dog efter att ha tackat nej till skyddat boende. Det konstaterar inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 1 augusti 2017.
”För de som tackar ja finns hjälp att få men det ekonomiska våldet är fortfarande undervärderat”, säger Margot Olsson, samordnare.

Nyligen kom utslaget av inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskningen av socialtjänsten i Malmö som visade att myndigheten inte hade brustit i hanteringen av ett ärende med en kvinna som utsattes för allvarligt våld av sin partner.

Kvinnan i det granskade ärendet erbjöds hjälp enligt de rutiner som Malmö stad har för personer som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer men tackade nej till hjälpen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi gjorde vad vi skulle i det aktuella fallet, säger Margot Olsson, samordnare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen för arbetet mot våld i nära relationer. Men det är väldigt sorgligt att det fick en allvarlig utgång på grund av mannens våldsamhet.

Det ekonomiska våldet undervärderat

Granskningen visar alltså att Malmö stad har en fungerande organisation och rutiner för att erbjuda stöd i form av exempelvis skyddat boende till personer som är våldsutsatta.

Margot Olsson har jobbat med våld i nära relationer i Malmö stad sedan 1998 och ser inte bara det akuta våldet och skyddet som en utmaning utan också det långsiktiga arbetet och det ekonomiska våldet.

– Vår största utmaning är alltid att kunna förhindra och förebygga våld, men också att kunna ge ett bra långsiktigt stöd. I dag är det ekonomiska våldet undervärderat tycker jag. Kvinnan blir stående ensam eller med sina barn i en situation som försvårar hennes liv under en överskådlig framtid.

Enligt Margot Olsson är det inte ovanligt att kvinnor som söker skydd har pressats eller lurats till att skriva under olika avtal på till exempel lägenhet, bil och mobil, som mannen disponerar.

Vid skilsmässa och när mannen inte betalar räkningarna står kvinnan traumatiserad och utan bostad. Kvinnan kan kanske inte gå tillbaka till jobb eftersom mannen vet var hon jobbar eller så har hon tvingats flytta till annan ort, men hon sitter med en rad skulder i sitt namn.

– Mannen kan vara kvar i lägenheten, kanske i väntan på dom, men kvinnan får ännu svårare att få jobb och bostad och annat som är nödvändigt för att kunna börja ett nytt liv.

Ökat samarbete med arbetsmarknad

Det Margot Olsson skulle önska för framtiden är ett ännu tydligare barnperspektiv.

– Oavsett om barnen själva utsatts för våld eller bara levt med våldet så påverkas de enormt – och det behövs ännu mer förståelse för detta.

Hon menar också att frågan skulle behövas lyftas tydligare inom fler myndigheter än vad som är fallet i dag.

– Vi har koncept Karin som är samarbete mellan polis och socialtjänst men det behövs också ett ökat samarbete med andra myndigheter och marknader. Frågan skulle behöva lyftas högre på utbildningsområdet, bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, a-kassa och Försäkringskassan för att nämna några. Våld i nära relationer påverkar nästan alla delar av kvinnans och barnens liv – på väldigt lång sikt.

Övergång kan innebära ökat våld

Margot Olsson tror att det kommer dröja innan samhället är så pass jämställt att man ser en minskning av våldet i nära relationer.

– Det jämställda samhället har bara fördelar. Om man tittar på andra delar av världen ser man att mer jämställdhet leder till mindre våld. Men för en del män är jämställdhet oerhört provocerande. Om frun har jobb men inte han känner han sig underlägsen och då kan våldet öka i familjen. Så under övergången kan vi få se en ökning av våld på individplanet och en minskning på samhällsplanet. Däremot är jämställdhet förstås förebyggande emot våld i sig.

Hon ser också behov av ett fortsatt gott samarbete med de ideella organisationerna.

– En viktig förändring som har skett under den tid jag arbetat med frågan är att den inte längre bara sköts på ideell basis utan att de som jobbar med det har utbildning och får lön. De behov föreningarna efterlyser är mer och stabilt ekonomiskt stöd från samhället. För bra arbete kostar pengar, åtminstone kortsiktigt. Det finns föreningar som erbjuder sociala aktiviteter för våldsutsatta familjer vilket är jätteviktigt. Man ska ju inte bara överleva, man ska ha ett vettigt liv också, säger Margot Olsson.

Hon menar också att samhället behöver arbeta betydligt mer med de som utövar våld och med de normer och värderingar som upprätthåller våldsanvändningen.

– Om vi ska få stopp på våldet kan vi inte ”bara” hjälpa de som är utsatta.

Vart ska jag vända mig?

Hit ringer du akut

Om du behöver skyddat boende kan du kontakta Kriscentrum dygnet runt på telefon 040-29 09 99. Du kan också ringa socialtjänsten i ditt stadsområde. Vid akut behov av skydd under kvällar och helger kontakta Social jour, telefon 040-34 56 78.

Familjerådgivingen

För dig som inte är i akut behov av hjälp utan behöver rådgivning kring din relation finns Familjerådgivningen.

Hjälp att sluta använda våld

För dig som har svårt att kontrollera ditt temperament eller använder någon typ av våld finns bland annat Samtalsmottagningen, telefon 040-29 09 99. Här får du rådgivning dygnet runt.

På www. Malmö stad/Social- och familjefrågor/våld i nära relation finns en lista över verksamheter och organisationer som vänder sig till barn, unga, hbtq, kvinnor och män.

Fakta

I Malmö görs årligen cirka 2 000 polisanmälningar om våld i nära relationer och sexuella övergrepp mot både barn och vuxna. Förra året hade socialsekreterarna på Koncept Karin kontakt med omkring 800 vuxna personer.

Kriscentrum Malmö kan erbjuda våldsutsatta personer olika former av hjälp och stöd: skyddat boende för kvinnor och barn samt för män, boende för flickor och unga kvinnor som är drabbade av hedersrelaterat våld samt boende för hemlösa och missbrukande kvinnor. Den som har drabbats av våld kan även komma till Samtalsmottagningen för att prata med personal som har stor kunskap på området. Även personer som använder våld och vill ha hjälp med att förändra sitt beteende kan få det.