Nyheter.

2017-06-02 06:00
  • ”Vi som bor här har inte fått någon information om vad som händer”, säger Jeanette Zaar, en av husets hyresgäster.  Bild: Jenny Wickberg
    ”Vi som bor här har inte fått någon information om vad som händer”, säger Jeanette Zaar, en av husets hyresgäster. 
  • Bild: Jenny Wickberg

Hyresgästerna väntar på besked

De boende i huset ovanför Entré fick nyheten om försäljningen via nyhetsmedier. För dem kvarstår nu frågan om hur och om de ska kompenseras för fyra års buller och byggstök

– Vi som bor här har inte fått någon information om vad som händer, säger Jeanette Zaar, en av husets hyresgäster.

Under Commerz Reals tid som ägare har förvaltningen av både köpcentret och bostadsdelen skötts av företaget Thon Property, som också förvaltar andra köpcenter i landet. Som ETC Malmö har berättat i en tidigare artikel är många av de boende i huset missnöjda med hur fastighetsförvaltarna har skött sina åtaganden gentemot dem. 

I och med köpet kommer också förvaltningen att överlåtas.

– All förvaltning av våra byggnader sköter vi själva, med vår egen personal, säger Olof Andersson, vd för Trianon, som tar över ägandet den 26 juni.

De som bor i husets 37 lägenheter blev först grannar med en byggarbetsplats då köpcentrets del mot Stockholmsvägen byggdes under tidigt 2000-tal. Vid ett tillfälle fick de som kompensation en månads gratis hyra av det danska företag som då ägde byggnaderna. 

”Vi vill kompenseras för sveda och värk”

Under de fyra år som Commerz Real har ägt husen, där ombyggnationen har pågått med några kortare avbrott sedan 2013, har de boende inte fått någon ekonomisk kompensation.

– De tycker att vi är kompenserade nog genom att de anser att vi har låga hyror och att vi fick våra kök renoverade, säger Jeanette Zaar.

Via Hyresgästföreningen har de boende begärt att få något för att de under så lång tid har tvingats stå ut med buller och damm.

– Vi vill kompenseras för sveda och värk, säger Jeannete Zaar.

Som ETC Malmö berättade i den tidigare artikeln är byggbuller något som boende i stadsmiljö förväntas kunna tolerera, utan att behöva kompenseras för detta. Men undantag gäller för mer extrema situationer, där den långvariga och omfattande ombyggnaden av Entré kanske kan räknas in.

– Vi kommer att titta på det när vi tillträder, säger Olof Andersson, som också lovar att inom kort informera de boende om köpet och vad det innebär.

Entré består av två byggnader som i planarbetet delas upp i tre delar. Bostäderna befinner sig i den del som ligger närmast torget. 

– Jag förstår att de är missnöjda. Det hade jag också varit om jag hade bott där. Men de senaste sex till åtta månaderna är de som har inneburit mest olägenheter för dem, säger Commerz Reals projektledare Gregor von Amim.

I en del av byggnaden är fasadarbetet snart klart. Inuti är huset helt tömt. Denna del av byggnaden kan få nya hyresgäster i form av butiker, eller kanske någon form av kommunal verksamhet.

Entré

Köpcentret Entré invigdes 2009. Den tyska ägaren Commerz Real startade 2013 den omfattande ombyggnad, som ännu pågår.

I glashuset ut mot Stockholmsvägen finns några av de tidigare aktörerna kvar, som ett gym, en bio och en restaurang. Hemköp flyttade sin butik från sin tidigare plats intill Värnhemstorget och finns nu i Glashusets bottenplan, tillsammans med ett par andra butiker. I huset finns också ett systembolag. I centret står många butiker tomma, där några nya hyresgäster kommer att flytta in relativt snart.