Nyheter.

2017-10-06 06:00
  • Bild: Jenny Wickberg
  • Sebastian Tarazona, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek, har aldrig känt sig direkt hotad. ”Jag tycker i stort sett att besökarna respekterar våra regler”, säger han.  Bild: Jenny Wickberg
    Sebastian Tarazona, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek, har aldrig känt sig direkt hotad. ”Jag tycker i stort sett att besökarna respekterar våra regler”, säger han. 

Högerkrafter vill tvinga fram bokinköp

Det har blivit vanligare med både hot och våld på biblioteken de senaste två åren. I Malmö pågår ett arbete med att se över säkerhetsrutinerna vid stadens alla bibliotek.

Ett nytt fenomen är grupper som på olika sätt försöker påverka bibliotekens inköp av böcker och tidningar.

 

– Den typen av påtryckningar är något vi inte tidigare har mötts av, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Enligt en undersökning som fackförbundet DIK har gjort har drygt fyra av tio bibliotekarier utsatts för någon form av kränkande eller hotfullt beteende. I Malmö stad tillsatte kulturförvaltningen i våras en arbetsgrupp som nu ser över rutiner och utbildar personal.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Man kan säga att den typen av hot och våld som socialsekreterare kan möta i sitt jobb, nu också har flyttat in på biblioteken. En skillnad är att socialsekreterare är mer vana vid att hantera människor med olika typer av problem, medan det är en helt ny situation för många bibliotekarier, säger Stefan Landenberg, enhetschef inom kulturförvaltningen.

Undersökningen från DIK visar också att försök med att påverka de inköp som biblioteken gör är ett annat landsomfattande problem som har eskalerat de senaste två åren. Enligt Andreas Ingefjord, enhetschef med ansvar för inköp av fysiska medier till Malmös bibliotek, är det grupper från den politiska högerkanten som på olika sätt försöker tvinga fram inköp.

– Det handlar oftast om att de vill att vi köper in böcker med invandrings- eller islamkritiskt innehåll, säger Andreas Ingefjord.

”En ålderdomlig syn”

De böcker som bibliotek ska förmås att ta in har ofta getts ut i små upplagor och inte blivit recenserade. När man från bibliotekets sida motiverar beslut om att inte köpa in böckerna med att de inte lever upp till de krav de har när det gäller kvalitet och allmänintresse, så kan svaret bli att de på olika sätt skylls för att bedriva censur och tillhöra den så kallade åsiktskorridoren.

– De som utövar påtryckningar har ofta en ålderdomlig syn på vad biblioteken ska stå för. För dem är det väldigt viktigt med bok i hylla, där målet verkar vara att de strävar efter en sorts legitimitet. Att det finns mer och bättre information om de frågor de intresserar sig för på nätet spelar för dem ingen roll, säger Andreas Ingefjord.

Stefan Landenberg har tidigare arbetat som polis och håller nu i arbetet med att se över bibliotekens säkerhet. Hans bild av situationen i Malmö är att den varierar kraftigt.

– Vi har allt från bibliotek där det kan upplevas som ett problem när barn skriker till dem där det kan komma in vuxna som hör till kriminella gäng och där människor har blivit skjutna utanför, säger han.

Miljön har förändrats

Det är framför allt i de socioekonomiskt utsatta områdena som biblioteken är mest utsatta. Men Stefan Landenberg konstaterar att biblioteken också rent allmänt har gått genom en förändring, något som kanske inte alla har hunnit vänja sig vid.

– När jag var barn så vågade man knappt säga ett knyst inne på ett bibliotek. Så är det inte i dag och ska kanske inte heller så vara, säger han.

Säkerhetsutbildning

Anställda vid Malmös bibliotek får nu utbildning i sådant som rör konflikthantering och säkerhet. En diskussion har också inletts med målsättningen att ta fram nya regler som ska vara gemensamma för alla bibliotek.

– Biblioteken är och ska vara öppna för alla. Med gemensamma riktlinjer vill vi kunna ge dem som arbetar där något att luta sig mot, säger Stefan Landenberg.

Även om det är mer oro på och omkring biblioteken i dag så ser Stefan Landenberg inte situationen som alarmerande. Det är en bild som delas av flera bibliotekarier som ETC Malmö har pratat med.

– Det har varit en del mindre incidenter, men om man tänker att vi har 2 000 till 3 000 beöskare om dagen, så är det inte mycket, säger Sebastian Tarazona, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek.