Nyheter.

2017-05-19 05:17
Av de unga vuxna i ­åldern 20 till 27 år som bor i Lund och Malmö har färre än hälften tillgång till en egen permanent bostad. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Av de unga vuxna i ­åldern 20 till 27 år som bor i Lund och Malmö har färre än hälften tillgång till en egen permanent bostad.

Hemmaboende unga hämmas i utveckling

Bara i Lund och Malmö bor 8 600 unga vuxna ofrivilligt kvar hos sina föräldrar. Enligt Hyresgästföreningens årliga kartläggning är de dessutom mer ekonomiskt utsatta än sina jämnåriga. För en av tio hemmaboende vuxna är situationen så illa att de inte ens har tillgång till ett eget rum.

En kartläggning som har gjorts av Hyresgästföreningen visar att för de hemmaboende unga vuxna är inte bara bostaden ett problem. De har dessutom högre arbetslöshet och lägre inkomster än sina jämnåriga som har flyttat hemifrån.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det är tydligt att de som bor hemma inte kan starta sitt vuxenliv på samma sätt som andra, säger  Stefan Runfelt, bostadspolitisk utredare för Hyresgästföreningens riksförbund.

Av de unga vuxna i åldern 20 till 27 år som bor i Lund och Malmö har färre än hälften tillgång till en egen permanent bostad, i form av hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus. Samtidigt bor nästan 20 procent, 12 100 personer, kvar hos sina föräldrar. För sju av tio är det ett boende de inte själva har valt.

Vanligt med oregelbundna inkomster

Många hemmaboende återfinns i kranskommuner med villor, där det kan finnas gott om utrymme. Det som utmärker de hemmaboende är att många betalar mycket lite eller inget alls för sitt boende, samtidigt som deras inkomster också är lägre än jämnåriga som har egen bostad.

Men även bland de unga vuxna som har egen bostad är det många som lever på inkomster som ligger under de nivåer som brukar räknas som fattigdom. Unga lever dessutom ofta med osäkra kontrakt och oregelbundna inkomster.

Enligt kartläggningen befinner sig fyra av tio av Skånes unga vuxna i en situation där problemet med att lösa boendet är något som sätter upp flera hinder för deras fortsatta utveckling.

– Undersökningen visar att de som har störst svårigheter också har mest problem med att hitta lösningar. De tvekar om att söka jobb eller utbildning på andra orter och vågar inte bilda familj, säger Stefan Runfelt.

Växande klassfråga

Det har blivit allt vanligare att de föräldrar som kan löser sina barns bostadsproblem genom att hjälpa dem med pengar till en bostadsrätt. Ökad press på bostadsmarknaden i kombination med låga räntor gör att många föräldrar i dessa sammanhang tar lån de egentligen inte har råd med. 

De ungas bostadsbrist leder också till att frågan om utbildning har seglat upp som en växande klassfråga.

– Det är i dag många som inte vågar flytta till den ort där de kan få en utbildning, eftersom de är rädda för att inte kunna lösa sitt boende. Det är också många som ger upp sina studier efter en tid, när de inte orkar bo längre på någons soffa, säger Jenny Börjesson, ordförande för Malmös studentkår.

Att bara bygga nytt löser dessutom inte problemet, då de ungas problem handlar om att hitta något som de också har råd med.

– Vi måste också hitta ett sätt att renovera bostadsfastigheter på ett sätt som inte innebär så stora kostnader att hyrorna hamnar på samma nivåer som för nybyggda bostäder, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö.

Fakta

Utredningen gäller bostadssituationen för unga vuxna i åldern 20 till 27 år. Liknande kartläggningar har gjorts vartannat år sedan 1997. Omkring 1 000 unga i Lund och Malmö har fått svara på frågor. Resultatet av enkätundersökningen har kompletterats med statistik från Boverket och Statistiska centralbyrån.

Enligt Hyresgästföreningens rapport råder det nu brist på bostäder i 32 av Skånes 33 kommuner, vilket är en ökning jämfört med 2014. Höganäs kommun är den enda skånska kommun som uppger att de har en bostadsmarknad som är i balans.