Nyheter.

2017-03-03 05:12
Arkivbild från en manifestation mot hedersvåld i Landskrona.  Bild: Stig-Åke Jönsson/TT
Arkivbild från en manifestation mot hedersvåld i Landskrona.

Hedersförtrycket kartläggs – "Upphör inte vid giftermål"

Malmö är en av tre städer som ska kartlägga i vilken omfattning hedersförtryck förekommer, och hur det ser ut. Kartläggningen blir den första i sitt slag och fokus läggs nu på helheten och inte bara på unga kvinnor som tidigare.

– Det ligger i själva innebörden av hedersförtryck, att det inte är något som upphör för att en person gifter sig. Hedersförtrycket är tvärtom något som angår alla kön och både unga och vuxna, säger Margot Olsson, samordnare för frågor som rör våld i nära relationer i Malmö.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Kartläggningen, som planeras att bli genomförd till hösten, görs i samarbete med Stockholm och Göteborg. Någon liknande undersökning har inte gjorts tidigare i Malmö.

– Jag hör till dem som har varit lite tveksam till att göra en kartläggning. I Malmö stad har vi jobbat med problematiken i många år. I stället för att lägga pengar på kartläggning har vi prioriterat verksamheter där vi utvecklat metoder för hur vi når fram till och tar hand om dem som har drabbats. Men genom det här samarbetet kan vi få ett gemensamt underlag, som kan vara värdefullt i utvecklingsarbetet, säger Margot Olsson. 

Arbetet med att förebygga och fånga upp drabbade görs i Malmö genom ett nätverk av kommunala verksamheter och ideella organisationer. Malmö stad driver dessutom en av landets två skyddade boenden för unga kvinnor som har drabbats av hedersförtryck, där det andra finns i Stockholm.

Sex platser på boendet

På boendet i Malmö finns sex platser för kvinnor i åldern 16 till 22 år. Boendet är en akutinsats och används för kvinnor som antingen har utsatts för eller hotats av våld eller förtryck eller riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

– På boendet tar man emot kvinnor även från andra orter. De Malmökvinnor och flickor som är utsatta för värst hot skickas oftast vidare till andra ställen, eftersom de då behöver komma bort från staden, säger Margot Olsson.

Utöver de insatser som är specifikt inriktade på dem som är utsatta för hedersrelaterat våld så arbetar Malmö stad med att sprida kunskap om hur hedersförtryck fungerar till yrkesverksamma i olika yrkesgrupper, som kan möta problematiken.

"Behöver vara uppmärksamma"

– Grupper inom till exempel polisen och socialtjänsten som jobbar mot våld i nära relationer behöver vara uppmärksamma på om det våld en person har utsatts för kan kopplas till hedersrelaterade normer. En kvinna som har utsatts för den typen av våld och som bestämmer sig för att skilja sig behöver mycket skydd och stöd, säger Margot Olsson.

Sedan hösten 2016 finns nu i Malmö stad ett resursteam, som arbetar med att utbilda andra personalgrupper men som också är ute och träffar ungdomar som kan vara utsatta. Malmö har arbetet mot hedersförtryck under många år. Att frågan har börjat komma mer i fokus nu beror enligt Margot Olsson delvis på att fler kan vara drabbade.

– I och med att vi har fått fler medborgare från länder där det finns en stark hederskultur så kan det också finnas fler som drabbas här. Det har bidragit till att frågan nu har kommit på agendan för fler, säger Margot Olsson.

Planeringen av kartläggningen görs i samråd med regeringen, och kommer att utföras av forskare. Vilka det blir, är inte klart än.