Nyheter.

2017-10-20 06:00
Byggkostnaderna i Malmö har dragit i väg, från de 6 miljarder kronor som först beräknades, till en kostnad som nu ligger på 12 miljarder kronor.
Byggkostnaderna i Malmö har dragit i väg, från de 6 miljarder kronor som först beräknades, till en kostnad som nu ligger på 12 miljarder kronor.

Framtida finansiering osäker för byggrusch inom vården

Samtidigt som det är byggboom på bostadsmarknaden så byggs det om och till som aldrig förr på Skånes sjukhusområden. Stor och utrymmeskrävande operationsutrustning och risken för smittspridning gör att nästan samtliga sjukhus i Skåne nu genomgår omfattande förändringar. Kostnaden för byggruschen under högkonjunktur är hög.

Just nu pågår stora om- och tillbyggnader på sjukhusen i Malmö och Helsingborg. Detta sker samtidigt som även sjukhusen i Kristianstad, Ängelholm och Hässleholm renoveras och byggs till. Snart startar även arbetet på storsjukhuset i Lund, där planeringen för en ny byggnad pågår för fullt då Blocket har tjänat ut som lokal för kirurgin.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Att allt detta händer mer eller mindre samtidigt beror enligt Ingrid Lennerwald (S), ordförande för beredningen för framtidens sjukvård i Region Skåne, på en kombination av långsamma processer, växande befolkning och en sjukvård som behöver moderniseras.

– När Region Skåne bildades så blev ombyggnaden av sjukhuset i Trelleborg och byggandet av ett nytt barnsjukhus i Lund två stora saker vi tog tag i. En del andra stora projekt borde ha gjorts för tio år sedan, men med all planering, upphandling och annat som ska till så tar det tid för oss att komma till skott, säger hon.

Kan inte vänta tio år till

Att regionen är uppe i sin största ombyggnadsprocess någonsin under en pågående högkonjunktur påverkar kostnaderna.

– Vi hade fått helt andra priser om vi hade startat de här byggprojekten för 15 år sedan. Men vi kan inte sätta oss ner och vänta i tio år till. Ingen vet dessutom om hur det ser ut då, säger Ingrid Lennerwald.

Investeringskostnaderna ligger på topp, men att det är nödvändiga åtgärder råder det en stor politisk enighet kring.

– I en del fall, som med Blocket i Lund, handlar det om byggnader som inte tål tyngden av dagens operationsutrustning. Men det gäller också patientsäkerheten. I Sverige har vi hittills klarat oss bra när det gäller spridningen av multiresistenta bakterier, men för att ligga kvar på samma höga nivå måste det till fler enkelrum för patienter, säger Stefan Lamme (M), andre vice ordförande för beredningen för framtidens sjukvård.

”Komplicerade processer”

Christer Holmgren, fastighetsdirektör för Region Skåne, beräknar att den rådande högkonjunkturen har lett till en prisökning på runt tio procent.

– Det är komplicerade processer som måste få ta sin tid. Vi kan helt enkelt inte planera så att vi väntar in en ny lågkonjunktur, säger han.

Än så länge har konkurrensen på byggmarknaden inte lett till att regionen har fått problem med att hitta byggbolag som kan utföra jobben, men Christer Holmgren räknar med att det kan ske framöver.

– Vi kan komma i ett läge där vi får söka oss utanför landets gränser för att hitta entreprenörer, säger han.

Att sjukhusområdet i Malmö är en byggarbetsplats är högst påtagligt för dess besökare. Skyltar i orange visar vilka alternativa vägar som får tas för att komma fram till olika adresser. Det bullrar och höga stängsel avskärmar själva bygg­platserna.

Besvärligt buller

Psykiatriska kliniken är en av de vårdenheter som just nu är omgiven av byggande.

– Det är besvärligt med bullret, särskilt när man sitter i samtal med någon, säger en medarbetare.

Byggkostnaderna i Malmö har dragit i väg, från de 6 miljarder kronor som först beräknades, till en kostnad som nu ligger på 12 miljarder kronor. Utöver att det kostar att bygga i en högkonjunktur så är en förklaring till det att storleken på den nya operationsbyggnad som ska uppföras har ökat.

– Vi bygger för framtiden. Då vill vi också bygga rätt från första början. Vi måste dessutom ta i beaktande att på 20–30 års sikt kommer det att i sydvästra Skåne leva 54 000 fler barn samtidigt som andelen som är 80-plus kommer att ha ökat med 22 000 personer. Det är en växande befolkning som kommer att behöva tillgång till vård, säger Ingrid Lennerwald.

Blocket blir kvar

Samtidigt som byggena är i gång på flera andra sjukhus, så pågår planeringen av det som ska ske i Lund. En ny neonatalavdelning ska byggas i anslutning till barnsjukhuset. Till det kommer en helt ny sjukhusdel, som ska härbärgera all den operationssjukvård som i dag finns på Blocket.

Innan årsskiftet ska det finnas en färdig plan för var och hur de nya operationsklinikerna ska kunna uppföras.

– Exakt var de nya lokalerna ska ligga är inte klart. Det vi vet är att det kommer att bli någonstans i anslutning till Blocket, säger Christer Holmgren.

Blocket blir kvar, men kommer i framtiden att fyllas med nya verksamheter.

– Där kan vi placera mottagningar och vårdavdelningar, säger Christer Holmgren.

De stora investeringskostnaderna har hittills klarats utan skattehöjning, men enligt Ingrid Lennerwald är detta bara möjligt ett par år till.

– Mitt parti ville genomföra en höjning med 23 öre redan i år, men  röstades ner. Men om tre, fyra år måste vi öka intäkterna för att klara kostnaderna, säger hon.

Oppositionen inte enig

Men när det handlar om finansieringen är oppositionen inte lika enig.

– Man ska aldrig säga aldrig, men vår mening inom Moderaterna är att vi kan klara den nuvarande investeringstakten i flera år framåt. Förutsättningen är att kostnaderna hålls inom budget. Just nu är vi i ett gynnsamt läge då skatteintäkterna är ovanligt höga, säger Stefan Lamme.

Han pekar här på att behovet av att hålla igen på utgifterna inte bara gäller själv byggkostnaderna.

– Vi kan inte ha personalkostnader som drar i väg så som det skedde på Skånes universitetssjukhus i somras, med stora utgifter för övertid och dyra vikarielösningar, säger han.

Ombyggnader som görs på de tre största sjukhusen:

Malmö

Beslut togs 2013 men själva byggarbetet började 2015, klart 2024.

På sjukhusområdet i Malmö ska man bygga två nya vårdbyggnader, en servicebyggnad, utveckla den tekniska infrastrukturen och även se över utemiljöerna så att området får läkande gröna miljöer och integreras med staden.

Kostnad: 12,3 miljarder

Lund

Anpassning av spårväg påbörjades vid årsskifte 2016/17, annars jobbas det för närvarande med en fastighetsutvecklingsplan som skall beslutas i december. Ett nytt reservkraftverk är byggt som är dimensionerat för det nya sjukhusområdet, det tas i bruk till våren 2018. Projektering har startat för en ny neonatalavdelning inom barn- och ungdomshuset. Projektering av kulvert, teknik och infrastrukturanpassningar startar inom kort.

Lund är på gång och takten kommer att stegras under 2017, men varken total kostnad eller tidplan är ännu möjlig att presentera då vårdens arbete inte ännu är klart för att göra en totalbedömning.

Helsingborg

Startade 2015. Klart: 2025

Ombyggnad: 74 000 kvadratmeter.

Nybyggnad: 45 000 kvadratmeter.

Östra flygeln i blocket är nu under inflyttning efter totalrenovering, därefter fortsätter man med resterande flyglar en efter en.

Kostnad: 6,1 miljarder kronor.