Nyheter.

2017-07-14 06:00
praktik. Wahida Hakmal och Kamel Ammausa, här tillsammans med sin handledare Johanna Eriksson, är två av få som fått praktikplats inom kommunal verksamhet. De var båda mycket nöjda med sin praktik.  Bild: Jenny Wickberg
praktik. Wahida Hakmal och Kamel Ammausa, här tillsammans med sin handledare Johanna Eriksson, är två av få som fått praktikplats inom kommunal verksamhet. De var båda mycket nöjda med sin praktik. 

Färre får kommunal praktik

Antalet praktikplatser för ungdomar i Malmö slår nytt rekord. Det sker samtidigt med ett trendskifte, där platserna från det privata näringslivet har ökat i antal medan antalet platser inom kommunens egen verksamhet sjunker.

– Vi vet inte varför det har blivit färre platser inom kommunal verksamhet nu. En förklaring vi har fått är att det beror på omorganiseringar. Men sådana sker ju hela tiden, så det verkar inte stämma. Enligt fackförbundet Kommunal kan det bero att de egna med­arbetarna är så ansträngda, att det inte finns utrymme för att också ta emot praktikanter, säger Henrik Draklund, sektionschef på Praktik Malmö.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


I sommar har 3 000 Malmöungdomar i åldern 16 till 19 år fått fyra veckors betald praktik under sommaren. Henrik Draklund räknar med att antalet platser hade blivit 300 till 400 fler i år om inte intresset från de kommunala verksamheterna hade gått ner.

– I höst kommer de på förvaltningsnivå att titta närmare på orsakerna till nedgången, säger han.

Lika för alla genom lottning

Platserna har lottats ut bland de 4 500 ungdomar som hade sökt.

– Vi började med lottning sedan det blev uppenbart att en del platser annars gick till anställdas egna barn, till deras grannars barn eller andra närstående. Genom att låta lotten avgöra så blir det lika för alla. Det är viktigt i en stad som Malmö. Här finns det ungdomar som inte har någon egen kontakt med arbetslivet, då deras föräldrar inte förvärvsarbetar, säger Henrik Draklund.

Prioriterar att sysselsätta många

Malmös strategi är att satsa på att ge så många unga som möjligt chansen till en praktik. Den ersättning som betalas ut är däremot något lägre än i många andra kommuner.

– Vi anser att möjligheten till en vettig sysselsättning som också ger inblick i hur arbetslivet fungerar är vår första prioritet. Att de också tjänar en del pengar på det är sekundärt, säger Henrik Draklund

Systemet med lottning innebär att ungdomarna inte lockas att välja plats efter de normer som styr. Det gäller könsnormer men också de geografiska gränserna.

– Trots att Malmö är en liten stad till ytan, så finns det ungdomar som inte gärna lämnar den egna stadsdelen. Genom lottningen bryts det mönstret och unga från olika delar av staden får möjlighet att träffas och lära känna varandra, säger Henrik Draklund.

Öronmärkta praktikplatser

En del praktikplatser som ordnas är öronmärkta för unga som behöver särskilt handledarstöd. I den gruppen, som i år hade 300 platser till sitt förfogande, finns unga med neuropsykiatriska diagnoser och ungdomar som anses vara socialt utsatta. Det finns dessutom platser som går till högstadieelever, där det är skolornas kuratorer som väljer vilka barn som ska få erbjudandet och där urvalet baseras på vilka unga som har särskilda behov.