Nyheter.

2017-02-10 05:18
  • Med Malmömöexpressens långa bussar och egna körfält färdas man snabbt. Nästa steg i förbättringen av busstrafiken är att införa fordon som bara kör på grön el.  Bild: Jenny Wickberg
    Med Malmömöexpressens långa bussar och egna körfält färdas man snabbt. Nästa steg i förbättringen av busstrafiken är att införa fordon som bara kör på grön el. 
  • ”Eldriften genererar mindre buller och inga avgaser från avgasröret vilket bidrar till mer hälsosamma stadsmiljöer”, säger Iris Rehnström. Bild: Jenny Wickberg
    ”Eldriften genererar mindre buller och inga avgaser från avgasröret vilket bidrar till mer hälsosamma stadsmiljöer”, säger Iris Rehnström.

Elbussen ska ta över Skånes stadstrafik

Elektrifieringen av Skånes busstrafik är i full gång. Först ut med nya bussar är Malmö, med Helsingborg och Landskrona hack i häl. 

Landskrona kan bli den första staden i Skåne med en helt elektrifierad busstrafik.

I Landskrona pågår redan ett försök med fem trådbussar. Resultatet, där man framför allt har velat få svar på hur längre batterierna håller, har blivit positivt.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Det är tal om att byta ut samtliga bussar till eldrivna. En utredning pågår men om allt slår väl ut så kan samtliga bussar där vara utbytta mot bussar med eldrift redan mot slutet av 2018, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsstrateg på Skånetrafiken. 

Skånetrafiken kör också fem helelektriska bussar i Ängelholm. När det gäller Malmö finns det en avsiktsförklaring om att sätta in elbussar på två linjer.

Passagerarplatser avgör premie

I Helsingborg handlar det om att sätta en elbuss på linje, kallad Helsingborgsexpressen. Det kan bli fråga om 18-meters helelktrifierade bussar, som enbart laddas med grön el. 

Alternativet är elhybridbussar, som Malmöexpressen, som körs på biogas och laddar el vid körning. Det som talar för det förstnämnda är att Region Skåne då kan ta del av den elbusspremie som regeringen har beslutat om.

– För att få ta del av premien som måste det var helelektrifierade. Då duger det inte med hybridbussar, säger Iris Rehnström.

Det är antalet passagerarplatser som avgör storleken på premierna som Skånetrafiken kan få ta del av.  Det är totalt ett 60-tal bussar som kan köpas in till de tre städerna.

För tolvmetersbussar, som är det som planeras i Malmö och Landskrona, ligger bidraget på 300 000 kronor per buss. Här behövs det 13 bussar i Landskrona och 33 bussar i Malmö. Till den tänkta Helsingborgsexpressen behövs det omkring 16 stycken 18-metersbussar, som ger en premie på mellan 400 000 och 500 000 kronor per buss. Totalt kan premierna ge ett tillskott på runt 18 miljoner kronor.

Snabbare än bilen

Malmöexpressen, en 24-meter lång ledad hybridbuss som kör mellan Västra hamnen och Stenkällan på Rosengård, har slagit väl ut.

– Den fungerar mycket bra och har lett till ökat antal resenärer. Med påstigning vid flera dörrar, egna körfält och signalprioritering så är bussen snabbare än bilen, vilket också gör att fler väljer att resa med den, säger Iris Rehnström.

Långsiktigt är målet att steg för steg elektrifiera all stadsbusstrafik i Skåne.

– För 2023 finns planer att införa en helelektrisk stadsbusstrafik i Lund, säger Iris Rehnström.

I Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsprogram prioriteras grön eldrift framför drift med förbränningsmotor i busstrafik, där huvudskälet är den gröna eldriftens ökade energieffektivitet och minskade klimatutsläpp. 

– Eldriften genererar mindre buller och inga avgaser från avgasröret vilket bidrar till mer hälsosamma stadsmiljöer och ger kollektivtrafiken möjlighet att trafikera även i känsliga innerstadsmiljöer och inomhus som i till exempel sjukhusentréer eller i entréer på köpcenter, säger Iris Rehnström.

Långa avtalstider kan bromsa upp teknikförändringen. Ekonomiskt är elbussarna dyrare än biogasbussar i inköp, men håller sedan längre.

– Elbussar håller längre än bussar med förbränningsmotor. Avskrivningstiden ligger på cirka 15 år till skillnad från gasbussar som vanligtvis skrivs av på tio år, säger Iris Rehnström.