Nyheter.

2015-01-16 06:00
Bild: Jenny Wickberg

"Bidrar med så mycket mer än språklig hjälp"

Efter sju år fick Mahasen Al Zubeidi sluta sitt arbete som brobyggare på familjecentralen Familjens hus på Möllevången. Hon lämnar en tjänst som egentligen inte fanns men som enligt dem som arbetar på familjecentralen har varit en viktig komponent i arbetet med att nå fram till nykomna migranter.

Mahasen Al Zubeidi kom till Familjens hus som praktikant för sju år sedan. Det finns många arabisktalande familjer i området och tanken var att hon som Brobyggare skulle jobba för att få dessa familjer att börja besöka den öppna förskola som finns på familjecentralen.

Men Mahasen Al Zubeidi fick också snabbt andra uppgifter i Familjens hus, där hon började samarbeta även med de andra verksamheterna. Hon har under de år som har gått fungerat som en språklig och kulturell tolk som har hjälpt framför allt kvinnorna i de arabiska familjerna att hitta rätt i det svenska samhället. 

Praktikplatsen blev med tiden tillfälliga anställningar, som ofta var hotade men som förlängdes med sex eller tolv månader i taget. Hon har under åren arbetat med över 60 familjer, där kontakten med kvinnorna har stått i fokus.

– Till Familjens hus kommer många unga kvinnor som är pressade av sina män. De lever ofta isolerade, kan inte det svenska språket och förstår inte vart de ska vända sig för att få rätt hjälp. Jag har hjälpt dem med information och med att boka och avboka tider till barnmorska, socialbyrån och andra enheter som de behöver för att få ordning på sina liv, förklarar hon.

”Mycket mer än språklig hjälp”

I en del fall har Mahasen Al Zubeidis insatser varit dramatiska. Några av de kvinnor som hon har kommit i kontakt med på Familjens hus hade hotats till livet av sina män. Vid ett tillfälle var hon med under en helt ensamstående kvinnas förlossning. Hon har också fått hjälpa kvinnor att dra nytta av de rättigheter de har fått i Sverige, som att se till att de har fått preventivmedel trots att deras män har velat se dem gravida.

För dem som arbetar på familjecentralen har Mahasen varit en viktig länk i kontakten mellan dem och den stora gruppen kvinnor från arabisktalande länder som besöker dem.

– En brobyggare bidrar med så mycket mer än språklig hjälp. Det handlar om kultur, etnicitet lika mycket som den språkliga kommunikationen. Med en brobyggare på plats blir det så mycket enklare för oss att nå ut med information om vad vi kan erbjuda och hur vi gör saker i det här landet och vem som kan hjälpa dem med vad. Det är information som många annars har svårt att förstå, säger Lisa Lindell, förskollärare på den öppna förskolan i Familjens hus.

Personalen på Familjens hus har under de gångna sju åren flera gånger fått ta strid för Mahasen Al Zubeidis tjänst. Tidigare har det lösts genom att chefer för de olika enheterna inom huset har bidragit med var sin del. Men nu är det stopp. Mahasen Al Zubeidi har fått en ny tjänst på en öppen förskola, men bytet innebär att hon förlorar den funktion hon har haft hittills som hjälp och stöd åt arabisktalande kvinnor som inte kan svenska.

– Alla är trevliga på mitt nya jobb. Men jag har ingen egentlig funktion att fylla där eftersom de som kommer till den öppna förskolan är svenska. De kan redan språket och förstår kulturen. För de arabisktalande kvinnorna betyder jag så mycket mer än så, eftersom jag kan hjälpa dem att komma in i det svenska samhället, säger hon.

Ökade antalet sökande

På Familjens hus så är saknaden efter Mahasen Al Zubeidi stor. Eva Nilsson arbetar som specialpedagog med familjer som behöver stöd i sina föräldra- och familjeroller, och är en av dem som har arbetat mycket med Mahasen Al Zubeidi under senare tid.

– Vi har haft flera arabisktalande familjer med bristande kunskaper i svenska, där Mahasen har varit med och hjälpt oss dagligen. Det kommer att bli svårare att fortsätta den verksamheten utan Mahasen som brobyggare, säger hon.

Ulrike Nilsson som arbetade som socialrådgivare på Familjens hus fick kontakt med många klienter tack vare tillgången till en brobyggare.

– Det var många som tog kontakt med mig via Mahasen. Antalet sökande som var arabisktalande ökade mycket genom att hon gick i god för oss, säger hon.

Mahasen Al Zubeidis har också lett grupper för arabisktalande kvinnor. På träffarna som har hållits en gång i veckan har kvinnorna fått hjälp och stöd med allt från tips på hur man lagar barnmat till information om hur utbildningsväsendet fungerar i Sverige. På möten har kvinnorna och deras barn dessutom fått inblick i svenska traditioner, som hur man firar midsommar och lucia.

Inga planer på fortsatt verksamhet

För många av de unga kvinnorna som har kommit till Familjens hus har Mahasen Al Zubeidi fått rollen av en ställföreträdande mamma, som de har återkommit till vid behov.

– Vi får ofta hem brev vi inte förstår innebörden i från skola och dagis. Då har jag kunnat gå till Mahasen som har hjälpt och förklarat. Genom henne har mitt självförtroende blivit bättre och min son kan känna att han är en i klassen, och behöver inte längre sticka ut, berättar en kvinna.

Jamilla Chemasse kom till Familjens hus när hon var gravid med sitt första barn och har sedan varit en av de som har fortsatt att anlita Mahasen Al Zubeidi vid behov.

– De första åren i Sverige lider man som migrant, eftersom man inte vet hur man ska komma i kontakt med det svenska samhället. Vi är många som nu känner oss vilsna när Mahasen har försvunnit härifrån. Vi vet inte hur vi ska kunna få samma hjälp med att bygga de nätverk vi behöver.

Enligt förskolechef Peter Lindberg har Mahasen Al Zubeidi fått byta arbetsplats för att bygga upp något nytt på område Seved.

– Hon ska arbeta med ett projekt som går ut på att få fler barn att gå i förskola. Det är en viktig del för att vi ska kunna uppfylla målen i det uppdrag vi har fått från sociala kommissionen, säger han.

Några planer på att återinföra brobyggartjänsten på Familjens hus vid Folkets park finns inte.

– Det arbete hon har utfört har varit mycket bra. Men i nuläget finns inga planer på att fortsätta verksamheten, säger han.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter