Nyheter.

2017-01-13 05:35
 • ”Hur mycket vi säljer för handlar nästan mest om hur många händer vi har till hjälp med att få fram nya varor”, säger Eva Casspe, verksamhetschef för Pingstkyrkans second hand i Lund och Genarp. Bild: Jenny Wickberg
  ”Hur mycket vi säljer för handlar nästan mest om hur många händer vi har till hjälp med att få fram nya varor”, säger Eva Casspe, verksamhetschef för Pingstkyrkans second hand i Lund och Genarp.
 • Lotta Kokeritz, kommunikationschef på Myrorna i Malmö. Bild: Jenny Wickberg
  Lotta Kokeritz, kommunikationschef på Myrorna i Malmö.
 • Erikshjälpens butik i Lund söker fler volontärer. Bild: Jenny Wickberg
  Erikshjälpens butik i Lund söker fler volontärer.
 • Emmaus Björkås verksamhet vilar på en poltisik värdegrund. Bild: Jenny Wickberg
  Emmaus Björkås verksamhet vilar på en poltisik värdegrund.
 • Mängder av prylar på hyllorna hos Erikshjälpen. Bild: Jenny Wickberg
  Mängder av prylar på hyllorna hos Erikshjälpen. 

Behovet av hjälp växer i Sverige

Second hand-försäljningen är en växande och lönsam verksamhet, där många välgörenhetsbutiker drar in mellan 5 och 10 miljoner kronor om året på att sälja saker som de har fått till skänks. Men vart går pengarna? Och vilka står bakom de olika butikerna? ETC Malmö fortsätter sin granskning av välgörenhetshandeln.

På kartan över vart pengarna från second hand-butikerna går finns länder i både Sydamerika och Afrika. Men där finns också olika slag av hjälpverksamhet inom landet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Vi har börjat satsa alltmer på projekt i Sverige, eftersom behoven här har ökat. Det finns i dag ett behov av hjälp här, även med internationella mått, säger Pelle Hällje, kommunikatör för Emmaus Björkå.

Av de välgörenhetsbutiker som finns i regionen är Skåne stadsmission den enda som har all sin hjälpverksamhet på hemmaplan. De stödjer och driver verksamheter som Café David i Malmö och Kristianstad, dit hemlösa och personer som lever i olika former av utanförskap kan komma. De har också hand om Crossroad, som är en liknande mötesplats för EU-migranter i Malmö. Till det kommer sociala företag och jourverksamheter av olika slag.

Medan de övriga organisationerna drar in mellan 5 och 10 miljoner kronor om året i sina butiker, så kämpar Stadsmissionen med att få upp lönsamheten i sina fyra butiker i Malmö.

– Vi är beroende av de saker folk skänker, som vi tar hand om och fördelar på olika sätt, säger Annika Svensson Dalgren, chef för Skåne stadsmissions sociala företag.

En del av de saker de får in går till trygghetsboenden och andra sociala verksamheter som de driver,vilket påverkar intäkterna. Skåne stadsmission har stort fokus på det arbete som pågår i deras sociala företag. I butikerna får personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden arbetsträning.

– Vi lägger ner mycket tid på handledning och på att lära ny personal hur man arbetar i en butik, säger Alireza Mobasheri, chef för Skåne stadsmissions second hand.

Frånkopplade kyrkan

Skåne stadsmission startade, som namnet antyder, som en del av Svenska kyrkans missionsverksamhet. Men bandet till kyrkan är nu klippt.

– Vi är helt frånkopplade i dag, men Lunds stift är fortfarande en av våra stora givare, säger Alexandra Green Tetschet, kommunikatör för Skåne stadsmission.

Emmausrörelsen är en löst sammansatt organisation där de olika grenarna inte har mycket mer än förnamnet gemensamt. Emmaus Björkå är, det bibliska namnet till trots, helt ickereligöst men har en tydlig politisk värdegrund.

– Vi arbetar utifrån en socialistisk samhällssyn, säger Pelle Hällje.

Frivilligt delta i morgonbön

Den organisation som har de starkaste kyrkliga banden är Erikshjälpen second hand, som har åtta butiker i Skåne som de driver i samarbete med olika frireligiösa församlingar. Erikshjälpen Lund city på Stora Södergatan i Lund, drivs av Pingstkyrkan. I butiken arbetar anställda, volontärer och personer som har kommit via arbetsförmedlingen för arbetsträning. För dem som arbetar i butiken är en kort bön vid måndagens personalmöte ett tecken på den kyrkliga hemvisten, men det är frivilligt att delta.

– De som vill kan lämna rummet då, bara de gör det diskret. Bland våra medarbetare finns flera muslimer, men de har ofta lätt att acceptera bönen eftersom de har en egen tro. Det finns andra som kan tycka det är svårare, säger Eva Casspe, verksamhetschef för Pingstkyrkans second hand i Lund och Genarp.

I Malmö är det frikyrkan Hyllie park som är Erikshjälpens partner. För dem som arbetar i butiken, där styrkan består av både anställda, volontärer och personer som arbetstränar, så är den kristna människosynen något som alla måste ställa upp på.

– Alla som jobbar här måste skriva under på att de delar vår syn på människors lika värde. Men för övrigt får de tro på vad de vill, säger butikschef Linda Nehlstedt.

Erikshjälpens olika butiker i Skåne drar in mellan 5 och 10 miljoner kronor var per år. Medan butiken i Lund har subventionerad hyra genom att den finns i lokaler som ägs av Pingstkyrkan, så brottas butiken i Malmö med dyrare omkostnader.

– Butiken drar in lite drygt 5 miljoner kronor om året, men en femtedel av intäkterna äts upp av den höga hyran. Jag har försökt förhandla ner den genom att appellera till välgörenhetstanken, men det fungerade tyvärr inte, säger Linda Nehlstedt.

Myrorna har tre butiker i Malmö. Second hand-butikerna ägs av Frälsningsarmén men drivs som en fristående verksamhet.

– På mitt och andras kontrakt står det att vi är anställda av Myrorna, och inget annat. Det finns inte heller något krav på att vi som arbetar för Myrorna ska ha någon koppling till Frälsningsarmén, säger Lotta Kokeritz, kommunikationschef.

Skillnad i hur överskott används

En skillnad mellan de olika butikerna och de organisationer de tillhör är hur överskotten från försäljningen används. Emmaus Björkås politiska ställningstagande syns i deras biståndsarbete, där de stödjer kampen för ett självständigt Palestina och Västsahara. Organisationen har dessutom hjälpprojekt igång i Mocambique och Nicaragua. Allt överskott från butikerna fördelas centralt från det gemensamma kontoret i Göteborg.

– Vi anser att fördelning av bistånd är så viktigt att det måste skötas professionellt, och har därför särskilt utbildad personal som har hand om det, säger Pelle Hällje.

Erikshjälpens butiker låter merparten av överskotten gå till projekt som organisationen driver centralt. Bland dem finns olika verksamheter runt om i världen, som stöd åt romska barn i Rumänien och att sprida kunskap om riskerna med kvinnlig omskärelse i Uganda. Men butikerna har också egna lokala projekt som de stödjer, där Malmöbutiken har valt att ge hjälp åt ensamstående mammor.

– Det har handlat mycket om att ge dem kläder och annan utrustning. Ibland har det handlat om möbler, säger Linda Nehlstedt.

Startat skolor i Mali

Intäkterna från Lundabutiken delas lika mellan Erikshjälpen och Pingstkyrkan, där den senare använder pengarna för att driva egna projekt.

– Vi har bland annat startat skolor i Mali och har en rehabklinik för funktionshindrade barn i Peru, säger Eva Casspe.

Till skillnad från Erikshjälpen har Myrornas lokala butiker inga egna välgörenhetsprojekt, utan alla pengar går till centrala projekt.