Nyheter.

2016-08-26 06:01
  • Bild: TT
  • "I år blev det en ökning av antalet ärenden i mars, vilket ledde till ökade väntetider. Problemet förvärrades sedan av att många ärenden blev liggande under semestern", säger Carina Nilsson (S), ordförande för sociala resursnämnden.
    "I år blev det en ökning av antalet ärenden i mars, vilket ledde till ökade väntetider. Problemet förvärrades sedan av att många ärenden blev liggande under semestern", säger Carina Nilsson (S), ordförande för sociala resursnämnden.

Barnen drabbas hårt av Familjerättens väntetider

Väntetiden för att ett ärende ska börja utredas på Familjerätten i Malmö är i dag fem månader. Det är orimligt anser man på enheten, som nu har anmält sig själva med en så kallad Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det är i dag 150 barn i Malmö som väntar på att få sina ärenden avgjorda. Men problemen är inte nya för Familjerätten, som sedan 2010 har brottats med återkommande köer av outredda ärenden.

– Det är en allvarlig situation där barn får vänta orimligt länge på att få svar på frågor som var de ska bo eller hur deras umgänge med föräldrarna ska se ut, säger Ulrica Bengtsdotter, enhetschef för sociala resursförvaltningen.

Stöd och rådgivning 

Till de ärenden som Familjerätten arbetar med hör stöd och rådgivning åt familjer där föräldrarna har separerat. Att de inblandade där får leva många månader i ovisshet kan enligt Ulrica Bengtsdotter leda till ökad risk för både föräldrar och barn.

– Många barn känner ansvar och tar på sig skulden för att deras föräldrar inte mår bra. Att leva med långvariga konflikter mellan föräldrar är något vi vet leder till ökad risk för att barnen på sikt riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Oro leder dessutom till problem med koncentrationen, vilket kan påverka deras inlärningsförmåga och skolresultat, säger Ulrica Bengtsdotter.

Två nya medarbetare

Familjerätten får två nya medarbetare i september och har med dem fått fyra nya tjänster sedan 2012. Enheten har dessutom i samarbete med en konsult gjort omorganiseringar och arbetat med effektivisering av olika processer. Väntetiderna har periodvis sjunkit, för att sedan på nytt skjuta fart.

Situationen har diskuterats på ett möte med sociala resursnämndens arbetsutskott. Där togs beslut om att Familjerättens dokumentationskrav ska ses över, för att se om de är för omfattande. Man ger också förvaltningen i uppdrag att inför kommande år vidta åtgärder för att förhindra att ärenden växer på hög i samband med semesterperioden.

– I år blev det en ökning av antalet ärenden i mars, vilket ledde till ökade väntetider. Problemet förvärrades sedan av att många ärenden blev liggande under semestern, säger Carina Nilsson (S), ordförande för sociala resursnämnden.

Läs vidare på nästa sida: Återkommande rekryteringar

Lex Sarah vid missförhållanden

Är en del i socialtjänstlagen som föreskriver att de som är verksamma inom vård av äldre eller funktionsnedsatta och som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild genast ska anmäla detta till socialnämnden. 

Namnet Lex Sarah kommer från undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 uttalade sig om att det förekom vanvård på vårdhemmet där hon arbetade. Detta ledde till stor uppmärksamhet i massmedia och ledde till att bestämmelserna ändrades.