Ekonomiska klyftor. I överväldigande grad är det folk med vita och välutbildade föräldrar som söker sig till universiteten, medan rasifierade och folk ur arbetarklassen i mycket högre grad hamnar utanför, skriver Olof Risberg.

Sidor