Debatt. .

2017-11-02 07:00
”US har för få medlemmar i Skåne för att berättigas stöd. Detta trots att Skåne har störst antal medlemmar i US jämfört med övriga län i södra Sverige.”, skriver debattören.   Bild: Henrik Montgomery/TT
”US har för få medlemmar i Skåne för att berättigas stöd. Detta trots att Skåne har störst antal medlemmar i US jämfört med övriga län i södra Sverige.”, skriver debattören. 

Unga med synnedsättning saknar stöd från Region Skåne

Region Skåne kräver femtio medlemmar för att bevilja stöd, vi har runt trettio medlemmar i Skåne och ingen chans att uppfylla kraven. Vi vet att det gjorts undantag för just detta i andra län, däribland Stockholm. Vi har försökt nå fram till Region Skåne om detta men inte kommit någon vart. Detta påverkar våra medlemmar starkt, eftersom varje aktivitet vi anordnar kostar pengar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Alla förtjänar möjligheten att fullt ut åtnjuta ett socialt och aktivt liv. Särskilt viktigt är det att ungdomar ges möjligheten att engagera sig i samhället och ta del av en social gemenskap. I dag finns det få ungdomsorganisationer som anordnar aktiviteter som är tillgängliga för ungdomar med synnedsättning.

Unga med synnedsättning (US) ser alltid till att medlemsaktiviteterna är tillgängliga för alla, oavsett synnedsättning eller ytterligare funktionsnedsättning. Detta innebär att vi har en unik roll bland länets ungdomsorganisationer, vi fyller en funktion som ingen annan gör. Trots detta har Region Skåne beslutat att avslå vår ansökan om stöd –  fyra år i rad. Nu är det dags att bryta trenden. Det är dags att US får det stöd som våra medlemmar förtjänar.

US är en intresseorganisation av och för ungdomar med synnedsättning. Vår gräsrotsnivå utgörs av lokala distrikt, däribland US Syd som omfattar de fem länen Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Under senare år har US Syd beviljats bidrag till verksamheten från samtliga län, förutom Skåne. Det uteblivna stödet från Skånes län utgör självfallet ett hinder för verksamheten i området och situationen blir allt mer ohållbar i takt med att nya aktiva medlemmar går med i föreningen.

Anledningen till avslaget är att vi inte uppfyller kriterierna för ansökan. Ett av kriterierna gäller antalet medlemmar som finns i det aktuella distriktet – US har för få medlemmar i Skåne för att berättigas stöd. Detta trots att Skåne har störst antal medlemmar i US jämfört med övriga län i södra Sverige.

Andra län tar ofta särskild hänsyn till US omständigheter i bedömningen om stöd. Stockholms läns landsting ställer exempelvis andra krav på ungdomsorganisationer som organiserar olika grupper av personer med funktionsnedsättning än vad de gör för ungdomsorganisationer generellt. Ett liknande undantag i regelverket görs av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

Utan dessa undantag hade US inte haft möjlighet att existera som organisation, då vi jämfört med andra ungdomsorganisationer har färre antal medlemmar. Vi hoppas nu att US i framtiden kan fortsätta sina aktiviteter även i Skånes län och att detta görs med stöd från Region Skåne – det vinner vi alla på.

 

Suleiman Khallat 
ordförande Unga med Synnedsättning Syd