Debatt. .

2017-10-26 07:00
”Ambitionen är självklart en absolut nolltolerans mot diskriminering i skolan, men också att eleverna lämnar skolan som människor som inte själva diskriminerar”, skriver debattören Nils Karlsson, kommunalråd. Bild: Hasse Holmberg/TT
”Ambitionen är självklart en absolut nolltolerans mot diskriminering i skolan, men också att eleverna lämnar skolan som människor som inte själva diskriminerar”, skriver debattören Nils Karlsson, kommunalråd.

Tre miljoner kronor på arbetet mot förtryck

I en demokrati ska allas lika rättigheter inte bara vara en teoretisk eller utopisk vision utan en självklarhet. Diskriminering, medveten som omedveten, hindrar människor från att få sina rättigheter tillgodosedda. För en stad som Malmö är det särskilt viktigt att ha en hög ambition i arbetet mot diskriminering, vilket avspeglas i kommunledningens budget för 2018.  

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Vi stärker det viktiga värdegrundsarbete som sker på skolorna och i klassrummen med två miljoner kronor, för att motverka alla former av rasism, sexism och extremism. Ambitionen är självklart en absolut nolltolerans mot diskriminering i skolan, men också att eleverna lämnar skolan som människor som inte själva diskriminerar.

En viktig del av detta arbete sker inom ramen för sex- och samlevnadsundervisningen. I Malmö möts kulturer med olika syn både på frågorna i sig och på hur undervisningen ska bedrivas. Även om sex- och samlevnadsundervisningen är väl beskriven i kurs- och ämnesplanerna varierar kvaliteten mellan olika skolor. Vi rödgröna vill säkra att alla elever får den kunskap de har rätt till.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


De som ska leda arbetet i en stad fri från diskriminering är våra chefer, på olika nivåer. Det ställer krav på oss politiker. Vi måste kräva resultat. Om vi inte efterfrågar resultat, i varenda kvartalsrapport eller bokslut, kommer vi inte heller få några. Antidiskriminering, eller för den delen jämställdhetsfrågor eller barnrätt, måste integreras i vad som anses vara självklarheter för en förvaltning. Här måste vi vara pådrivande.

Det kräver också att ledarna i vår organisation har breda kunskaper om frågorna och inte minst den nya diskrimineringslagen. Därför avsätts en miljon kronor i den rödgröna budgeten till utbildning för alla chefer. Vi ska ha en kunnig organisation.

Nyss kom det fantastiska beskedet att Malmö och Köpenhamn ska ordna World Pride 2021. Rätten att älska eller känna lust till vem man önskar är något som Sverige och Danmark var tidigt ute med att värna. Inget känns mer naturligt än ett World Pride samarrangerat av två städer som båda utmärkt sig som HBTQ-vänliga och progressiva.

Samtidigt vet vi att den psykiska ohälsan är utbredd i gruppen av ungdomar som definierar sig som HBTQ-personer. Det är viktigt att skolsköterskor, kuratorer och andra inom skolhälsovården har kunskaper om denna grupps förutsättningar, för att kunna bemöta varje elev med respekt. Därför ska elevhälsoarbetet på våra grundskolor och gymnasieskolor HBTQ-certifieras med start 2018.

Elevhälsan är oerhört viktig också i stadens arbete mot hedersförtryck. Inte sällan är det i mötet med skolhälsovården som den utsatta, eller den som tvingas utsätta någon, först vågar berätta. Till sommaren är kartläggningen av hedersförtryckets omfattning klar, som Malmö gör i samarbete med Stockholm och Göteborg. I budgeten för 2018 växlar vi upp arbetet och gör fjolårets satsning permanent med tre miljoner kronor till förebyggande arbete mot våld, förtryck och begränsningar av Malmöbors liv i hederns namn.

I Malmö ska vi alla kunna vara stolta över vilka vi är, var vi kommer ifrån och vem vi älskar.

 

 

Nils Karlsson (MP)  
Kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.