Debatt. .

2017-03-16 07:00
Ju sämre tänder hos föräldrarna på grund av till exempel låg inkomst eller social utsatthet, desto högre är sannolikheten för karies hos barnen, skriver debattören. Bild: Mats Andersson/TT
Ju sämre tänder hos föräldrarna på grund av till exempel låg inkomst eller social utsatthet, desto högre är sannolikheten för karies hos barnen, skriver debattören.

Tandhälsa ska inte vara en klassfråga

Munnen är en del av kroppen. Tandvård bör därför jämställas med övrig sjukvård och huvudsakligen finansieras gemensamt via skatter. Avgifterna ska vara låga och patienterna ska omfattas av ett högkostnadsskydd av samma slag som finns för övriga sjukvården. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det skulle vara otänkbart att ha avgifter i övrig sjukvård i nivå med dem som finns i dagens tandvård. Att ett land med så höga välfärds-ambitioner som Sverige inte redan har tagit ett helhetsgrepp om tandvården på samma sätt som man har gjort med sjukvården är anmärkningsvärt.

De höga avgifterna för tandvård är kännbara för de allra flesta. Enligt Socialstyrelsen avstår var sjunde person från tandvård på grund av höga kostnader. Därför behövs en genomgripande tandvårdsreform som skyddar mot höga kostnader och garanterar att ingen behöver avstå från grundläggande och förebyggande tandvård av ekonomiska skäl. Utgångspunkten ska vara att man som patient omfattas av samma högkostnadsskydd som finns i övriga sjukvården. Avgifterna ska inte vara högre än de är generellt i den öppna sjukvården. 

Dålig tandhälsa orsakar inte bara problem i munnen, utan har även visat sig ha samband med ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom finns en social aspekt. När tandhälsan är ojämlikt fördelad blir den en klassmarkör. Och dålig tandhälsa går i arv. Ju sämre tänder hos föräldrarna på grund av till exempel låg inkomst eller social utsatthet, desto högre är sannolikheten för karies hos barnen, trots att barn har tillgång till avgiftsfri tandvård.

Det här mönstret måste brytas, och det kan göras genom en tandvårdsreform som likställer sjukvård och tandvård. Ingen ska behöva avstå från förebyggande eller nödvändig tandvård av ekonomiska skäl.

Tandvården bör redan under den kommande mandatperioden inkluderas i den övriga sjukvårdens trygghetssystem. Med en offentligt finansierad tandvård och sjukvård av hög kvalitet som fördelas efter behov minskar de sociala klyftorna. Den enskildes frihet och trygghet ökar.

Politiken måste visa att en positiv samhällsförändring inte bara är önskvärd utan också möjlig. En tandvårdsreform värd namnet kan både bidra till en bättre hälsa och ökad tillit till det gemensamma samhällsbygget. 

Ingen ska behöva dölja sitt leende på grund av dåliga tänder. Det är hög tid att jämställa tandvård med övrig sjukvård. Det skulle förbättra folkhälsan, öka jämlikheten och ge Socialdemokraterna en riktig välfärdsreform att gå till val på nästa år.

     

Henrik Fritzon (S), Region Skåne 
regionstyrelsens ordförande, Region Skåne