Debatt. .

2017-03-30 07:00
Demonstration i april förra året mot nedläggningen av Findus i Bjuv.  Bild: Björn Lindgren/TT
Demonstration i april förra året mot nedläggningen av Findus i Bjuv. 

Sveket mot Findus i Bjuv

Den 31 mars läggs Findus i Bjuv ner. Trots alla stora ord i samband med beskedet för ett år sedan har inget hänt. De möjligheter som fanns genom våra pensionsfonder har inte tagits tillvara. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det talas mycket om att våra besparingar i AP-fonderna är en trygghet. Men när det gäller Findus i Bjuv visar verkligheten hur ihåligt det snacket är. 

Första AP-fonden hade placerat 1,4 miljarder i riskkapitalbolaget Pershing Square Holdings med huvudkontor i skatteparadiset Guernsey. Detta företag är storägare i Nomad Foods, registrerat i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna, som nu lägger ner Findus i Bjuv. Kan det visas tydligare att AP-fonderna inte styr våra pengar till samhällsbehoven?  

Genom nedläggningen försvinner 400 arbetstillfällen i Bjuv som redan tidigare hade 10 procents arbetslöshet. Som en följd av avskedandena minskar också underlaget för våra pensioner. Av pensionsavgifterna på 18,5 procent från de anställdas pensionsgrundande inkomster används 16 procent till att betala ut pensioner till samma års pensionärer och 2,5 procent till premiepensionen. Första AP-fonden bidrar därmed till sämre pensioner.

AP-fonderna ska förvaltas på ett så bra sätt som möjligt för framtida pensionärer, sägs det. Men de bygger inte ett hållbart samhälle som de som betalar till dem kan se fram emot när de pensioneras.

Samtidigt som det gnälls om att det inte finns tillräckliga medel till fler bostäder, bättre kollektivtrafik och fossilfri energi, skickas de cirka 1 500 miljarderna som finns i AP-fonderna ut på de internationella börserna. Där satsas de på fossila bränslen, miljöförstörande gruvbrytning och inte minst på företag i stil med det som lägger ner Findus i Bjuv.  

Nyligen har det skrivits om hur fyra av de sex AP- fonderna äger aktier för drygt 2,7 miljarder  kronor i utländska spelbolag som driver olaglig verksamhet i Sverige. Dagens industri har gjort en kartläggning som visar att AP-fonderna tillsammans äger tobaksaktier för 8,9 miljarder kronor.  

Detta är pengar som tillsammans med de 1,4 miljarderna i riskkapitalbolaget Pershing Square Holdings kunde använts i Bjuv. Den strategi som Bjuvs kommun tagit fram tillsammans med Region Skåne, LRF och Lantbruksuniversitetet verkar inte ha fått något gehör hos regeringen.  

Det finns möjlighet att tillämpa ett kretsloppstänkande. Ärtodling binder kväve i marken, vilket är en positivt för odling av andra grödor i växtföljden. Överskottsvärme från nerfrysningen kan tillvaratas för uppvärmning av växthus och bassänger för fiskodling.

Grönsaksavfallet har redan använts till en biogasanläggning som producerar biogas som Region Skåne använder som drivmedel för sina bussar.  

Det saknas som sagt inte pengar. Vi har alla en stor nationalförmögenhet som heter AP-fonderna. Det borde finnas klara och tydliga politiska direktiv om hur AP-fonderna får investera, så att inte vårt offentliga sparande tillåts användas för att undergräva svensk ekonomi och arbetsmarknad.