Debatt. .

2017-09-07 07:00
Belgiska protester mot fri­handelsavtalet förra året. Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT
Belgiska protester mot fri­handelsavtalet förra året.

Stoppa Ceta/TTIP – gör Malmö till en frizon!

Hemliga förhandlingar har länge pågått mellan USA, Kanada och EU om så kallade frihandelsavtal. Avtalet med USA, känt som TTIP, har hamnat på is sedan Trump kom till makten. Förhandlingar med Kanada om Ceta har pågått och avtalet godkändes av EU-kommissionen i början av året. Motståndet i EU-parlamentet ledde till att den förslagna tvistemålsmekanismen ersattes med den så kallade ICS. Nu är det upp till alla medlemsländers riksdagar att ta ställning innan avtalet blir verklighet. Det kan alltså stoppas och det måste vi göra!

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Kommer Ceta att leda till högre tillväxt och mer jobb? Knappast, de beräkningar som gjorts imponerar inte, för hela EU rör det sig om en BNP-tillväxt på 0,03 procent!  Det är ju inte en fråga om frihandel för det finns inga betydande tullhinder emellan länderna. Det handlar mest om företagsfrihet, om att skydda och stärka företagens intressen! Det som företagen nu ser som handelshinder är demokratiskt utformade regler och krav, som ska garantera en jämlik välfärd, skydda arbetsrätt och miljö, rättigheter som faktiskt är inskrivna i vår grundlag.

Kärnan i Ceta är dess tvistelösningsmekanism, ICS. Ett parallellt rättsystem, där företag kan stämma stater om de inför lagar eller krav som anses begränsa framtida vinster. Kritiker riktar sig just mot att det inte finns några skydd för fackliga rättigheter utan utländska företag kan sätta vår standard. Att ställa krav om schyssta villkor och kollektivavtal vid upphandlingar blir svårare. Även normer och krav från USA kan komma in bakvägen, genom Ceta, då många nordamerikanska företag har filialer i Kanada. Och skillnaderna är stora vad gäller krav på bland annat miljö, matproduktion och läkemedelstillverkning. Stämningarna kan bli många och kostsamma, något som både Kanada och Mexico redan fått uppleva via NAFTA. Kanada förlorade dessutom  jobb, reallönerna sänktes och välfärden försämrades.

Vår välfärd är också hotad. Vi har redan avreglerat den och privata storföretag har ökat sina vinster genom att sänka kvalitén. Med allt fler storbolag inom vård, skola och omsorg kan det bli ännu värre! Vi kommer inte att kunna återkommunalisera misskött verksamhet utan risk för att stämmas. Ceta kommer troligen att avskräcka från vinstbegränsning inom välfärden. Vi minns Carema-skandalen, numera Vardaga som ägs av ett amerikanskt riskkapitalbolag och sköter äldreomsorg i många kommuner. Företaget skulle kunna stämma svenska staten om en kommun återtar äldreomsorgen i egen regi. Ceta berör alltså inte bara befogenheter på regerings- eller riksdagsnivå utan det påverkar områden vars ansvar faller under landsting/kommuner. Detta har Kommerskollegium bekräftat i sin utredning om avtalet. Över 2 300 kommuner, städer och andra områden i Europa har beslutat sig vara TTIP/Ceta-fria. En motion om att Malmö också ska vara det diskuteras på kommande kommunfullmäktige. Malmö måste ta ställning mot Ceta!

Genom ett regulativt samarbete mellan stater och företag får dessa förhandsinblick i vår lagstiftning. Därmed anpassas de hinder för vinst som  företagen ser till deras önskemål innan nya lagar antas. Vår frihet att lagstifta begränsas! Vad är det för en demokrati?

Ska utländska storföretag få bestämma om vår miljö, arbetsrätt och välfärd? Nej, vi medborgare måste få bestämma om vilken skola vi vill ha, om hur vård och omsorg utvecklas, om arbetsplatsdemokrati och om omställning till ett hållbart samhälle. Den föreslagna tvistelösningsmekanismen (ICS) måste stoppas, våra riksdagsledamöter måste säga nej.

Fotnot: Vänsterpartiets motion om att göra Malmö till en TTIP/Ceta-frizon avslogs av kommunfullmktige då frågan ansågs gå utanför kommunens kompetens medan Fi och V reserverade sig mot beslutet.

Ellie Cijvat, Jaime Gomez, Lotta Hedström, Gunilla Ryd & Patrik Strand 
Ellie Cijvat, aktiv i Jordens Vänner, Jaime Gomez, utrikespolitisk talesman, Feministiskt Initiativ, Lotta Hedström, före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet, Gunilla Ryd, ersättare i kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Malmö och Patrik Strand, ordförande fackliga utskottet, Vänsterpartiet Malmö, aktiv i Kommunal Skåne, sektion Malmö Sydväst