Debatt. .

2016-08-29 07:20
"Den höga personalomsättningen har inte analyserats tillräckligt väl. Inte heller har ledningen bedömt vilka risker för hot och våld som personalen kan utsättas för", skriver Mats Fuchs, Vänsterpartiet. Bild: Helsingborg.se
"Den höga personalomsättningen har inte analyserats tillräckligt väl. Inte heller har ledningen bedömt vilka risker för hot och våld som personalen kan utsättas för", skriver Mats Fuchs, Vänsterpartiet.

Stoppa blödningen på socialförvaltningen

Förhållandena för de som arbetar på Helsingborgs socialförvaltning har under flera år varit som en stor inre blödning. Omsättningen bland chefer och övrig personal har varit stor. Larmrapporterna har avlöst varandra. Samarbetet med fackliga organisationer har brutit samman.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

I interna medarbetarundersökningar har socialsekreterarna satt låga betyg på den hierarkiska organisationen, stödet från ledningen, onödig administration, möjligheter till inflytande över arbetet, med mera.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Så när nu Arbetsmiljöverket i en rapport ger underbetyg till socialförvaltningen på en lång rad  punkter så kommer det inte som någon överraskning. 

Raden av brister som Arbetsmiljöverket uppmärksammar är lång. Ledningen på socialförvaltningen kan inte uppvisa mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Vidare saknas mål på hur socialsekreterarnas arbetsuppgifter ska utföras i enlighet med socialtjänstlagen. Det saknas riktlinjer på vad de olika cheferna på olika nivåer ska göra, vilket skapar oro och brist på struktur. 

Det saknas beredskap för hur man ska hantera påfrestande arbetssituationer. Det saknas riktlinjer för hur olika ärenden som kräver mycket insatser ska fördelas på de anställda.

Den höga personalomsättningen har inte analyserats tillräckligt väl. Inte heller har ledningen bedömt vilka risker för hot och våld som personalen kan utsättas för.

Detta är bara en bråkdel av de brister där Arbetsmiljöverket kräver besked om åtgärder, senast den 1 december 2016.

Personalen mår dåligt av att uppleva att klienterna inte får den hjälp de har rätt till. De anställda känner sig skuldbelagda, då återkopplingen och stödet från de olika cheferna inte fungerar. Den psykiska ohälsan gror hos socialsekreterarna som känner sig otillräckliga och orättvist behandlade.

Systemet med styrkort som Helsingborgs stad tillämpar skapar ännu mer stress, då personalen upplever att arbetet med dessa har tvingats på dem uppifrån, och blivit en extra belastning i stället för en hjälp i arbetet.

Ledningen har behandlat stressproblematiken som ett individuellt problem, i stället för organisatoriskt. På så vis mår de anställda allt sämre. Många gråter på jobbet, sjukskrivningstalen och antalet uppsägningar ökar. Läget på socialförvaltningen är akut, och har varit det länge. 

Vänsterpartiet Helsingborg har uppmärksammat detta i debatter i socialnämnden, i fullmäktige, i insändare och i debattartiklar, med mera. Vi har lyssnat på de anställda och deras fackföreningar. Vi vill se en plattare organisation med färre chefsnivåer, utökade satsningar på förebyggande arbete i nära samarbete med skolan, och mindre administration med bland annat styrkort. 

Vi vill att det anställs mer fast personal och inte via bemanningsföretag. Vi vill att man lyssnar mer på facken och skyddsombuden för att bygga en långsiktigt god arbetsmiljö. I en interpellation på veckans möte i kommunfullmäktige ställde vi frågan om hur de styrande tänker se till att kraven från Arbetsmiljöverket uppfylls. 

En stor inre blödning måste opereras på djupet för att patienten ska bli frisk. Det räcker inte med plåster.

Mats Fuchs 
Ledamot i styrelsen för Vänsterpartiet Helsingborg och i Vänsterpartiet Skånes distriktsstyrelse. Ersättare i socialnämnden i Helsingborgs stad