Debatt. .

2016-04-25 07:30
”Att stärka det lokala feministiska civilsamhället är ett sätt att främja jämställdhet”, skriver Emma Larsson och Malin Beckman. Bild: Cody55/Freeimages.com
”Att stärka det lokala feministiska civilsamhället är ett sätt att främja jämställdhet”, skriver Emma Larsson och Malin Beckman.

Stärk det feministiska civilsamhället

Personer av alla kön ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhället. Det ska råda jämn fördelning av makt och inflytande mellan könen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det uttrycks i det första av de fyra nationella jämställdhetspolitiska målen. Målet handlar både om formella politiska processer men även om att alla kön ska ha lika möjlighet att delta och påverka ”de processer som formar våra föreställningar, tankar och idéer”. Här har det feministiska civilsamhället och kvinnorörelsen en ovärderlig roll – som genom sina krav och sin existens utmanar den maktobalans som ger män mer makt och företräde framför andra kön, och även presenterar möjliga alternativ för ett jämlikt samhälle.

Malmö Jämställdhetsprojekt O/organiserad feminism? visar att det lokala feministiska civilsamhället och kvinnorörelsen behöver stärkas för att ha förutsättningar att utföra det arbetet. Därför har vi kontaktat samtliga ledamöter i Malmö stads fritidsnämnd med tre förslag om åtgärder för ett stärkt lokalt feministiskt civilsamhälle. Förslagen är:

Jämlikhetsexpressen. Syftet är att förkorta vägen mellan idé och genomförande för individer och mindre civilsamhällesorganisationer som vill genomföra aktiviteter i jämlikhetssträvande syfte. Jämlikhetsexpressen skulle förenkla för invånare och civilsamhällesaktörer att delta i skapandet av demokrati och av politik.

Kommunalt stöd för kvinnors organisering. Att människor av alla kön har lika möjlighet att delta i samhällets olika delar är en avgörande demokratisk fråga. Så ser det inte ut i dag. Män som grupp har mer politisk, ekonomisk, social och kulturell makt. Därför behöver andra grupper, såsom kvinnor, extra stöd. Att stödja kvinnors organisering är en likabehandlingsåtgärd som möjliggör för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav – och därmed främja ett jämställt samhälle. Förslaget innebär ett årligt organisationsbidrag till kvinnoorganisationer som fördelas med utjämnande syfte och utifrån en intersektionell analys. 

Mötesplatser. Organisering kräver mötesplatser, såväl fysiska som digitala. Precis som en fotbollsklubb behöver en fotbollsplan behöver det ideologiskt drivna jämlikhetsfrämjande civilsamhället lokaler och mötesplatser för att bedriva verksamhet. Malmö stad kan inta rollen som möjliggörare genom att tillgängliggöra föreningsgemensamma lokaler. Ett annat alternativ är att upplåta offentliga lokaler såsom stadsdelsbibliotek till det jämlikhetsfrämjande civilsamhället. Därutöver menar vi att Malmö stad bör stödja plattformen Agenda: Jämlikhet då den förenklar kontakter och informationsspridning mellan och inom det jämlikhets-strävande civilsamhället.

Vill Malmös politiker ha ett jämställt Malmö?

Att stärka det lokala feministiska civilsamhället är ett sätt att främja jämställdhet. Det feministiska civilsamhället och kvinnorörelsen verkar för uppfyllandet av alla de fyra jämställdhetspolitiska målen, och inte minst det första av dem. Eftersom den ojämställdheten i samhället påverkar det feministiska civilsamhällets villkor och förutsättningar behövs politiska insatser för att motverka de orättvisorna.

Malmö har ett vitalt feministiskt civilsamhälle och en kvinnorörelse med många ideellt engagerade som driver på utvecklingen för en jämställd och jämlik stad. Nu vill vi veta om Malmös politiker tänker ta ställning för det arbetet och för jämställdhet genom att stödja det feministiska civilsamhället.

Emma Larsson & Malin Beckman 
Emma Larsson, ordförande Malmö Jämställdhetsbyrå. Malin Beckman, projektledare O/organiserad feminism?