Debatt. .

2013-10-25 10:08
Karolina Skog
Karolina Skog

”Skippa parkeringen – bygg mer”

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

I dag måste alla nybyggda bostadshus ha parkeringsplatser. Det är både dumt och dyrt. Att skippa kravet på parkeringsplatser skulle sätta fart på bostadsbyggandet och leda till ett attraktivare, klimatsmartare Malmö, skriver veckans debattör, Karolina Skog (MP), Trafikkommunalråd i Malmö.

En aktiv parkeringspolitik kommer i framtiden att bli ett allt viktigare styrmedel för att ställa om samhället i hållbar riktning. Parkeringspolitiken har bäring inte bara på transporterna och klimatet, utan också på bostäderna, fördelningspolitiken och stadsplaneringen.

Malmö är sedan flera år tillbaka en snabbt växande stad med ökande befolkning, i likhet med andra storstäder och regionala centra. Detta är något som i grunden är positivt. Dessvärre har vi också problem med ett allt för lågt bostadsbyggande, och därmed bostadsbrist med trångboddhet och i värsta fall hemlöshet som följd. Det krävs därför krafttag för ökat bostadsbyggande.

Regeringen och bostads­minister Stefan Attefall har under mandatperioden tillsatt ett stort antal utredningar, som bland annat har inriktat sig på vad man kallat ”kommunala särkrav”. Regeringen vill förbjuda kommuner att ställa hårdare energikrav vid bostadsproduktion. Hade ett sådant förbud funnits tidigare hade Malmö idag inte haft flera av de ekologiskt inriktade bostadsområden som finns idag.

Tanken är att sänka byggkostnaderna, men följden blir att utvecklingen av miljöteknik inte tillåts gå framåt. Därmed riskerar framtida driftkostnader för bostäder att bli högre, när priserna för att värma upp lägenheter skjuter i höjden. Det finns heller inga belägg för att energikrav höjer byggkostnader. Däremot ignoreras ofta aspekter som helt säkert gör bostadsproduktion dyrare.

Ett sådant fördyrande inslag som tyvärr inte uppmärksammats tillräckligt, är de parkeringsnormer (parkeringsplatser som byggherrarna tvingas bygga för att få bygglov) som är kopplade till bostadsbyggande och som hämmar produktionen av nya bostäder. Det gäller oavsett om det är hyres- eller bostadsrätter.

Att bygga parkeringsplatser på markplan är inte ett effektivt användande av ytorna i en stad. Att gräva ner parkeringen under jorden är förvisso ett mer effektivt utnyttjande, men kostar desto mer: Omkring 250 000 kronor per parkeringsplats i byggkostnader, med en totalkostnad om ca 2  500– 3  000 kronor per månad. Det är inte en kostnad som rent faktiskt kan tas ut. Det betyder att den som inte har råd eller väljer bort bilen får betala för sin grannes parkering. En sådan subventionering innebär oftast att den med lite pengar via hyran subventionerar för den som har mer, och oftare att kvinnor subventionerar mannens bil­ägande. För oss är det inte någon sund fördelningspolitik.

En viktig faktor i frågan om parkering, är att ge tillgång till parkeringsplatser och uppmuntra till samutnyttjande av bil, via bilpooler. Det finns flera förslag till hur bilpooler kan uppmuntras. Att kommunen tillåts reservera parkeringsplatser på gatumark till bilpoolsbilar är ett. Ett annat är att vid planering av nya bostadsområden sänka parkeringsnormen om bilpool planeras in.

Ett tredje är att sänka momsen för den som ska köpa en bilpoolstjänst. Att uppmuntra bilpooler är viktigt, då en sådan bil ersätter ungefär sju privatägda bilar. Det frigör stora ytor, och sparar kostnader.

Att hantera klimatfrågan är akut, men vi måste samtidigt ha en långsiktighet och planera städerna på ett nytt sätt. Med minskat bilberoende, genom att bygga tätt och klimatsmart, koppla kollektivtrafiken till bostäder, och samutnyttja de bilar som behövs, så kan vi ställa om samhället samtidigt som Malmö och andra städer kan växa. Miljöpartiet har svaren på framtidens utmaningar.

Karolina Skog (MP)
Trafikkommunalråd i Malmö