Replik. .

2016-09-19 07:15
"Vi är väl medvetna om att det finns brister i ­arbetsmiljön, framför allt beroende på hög personalomsättning och ­vakanser", skriver Ann-­Christine Borgman (MP). Bild: Henrik Montgomery/TT
"Vi är väl medvetna om att det finns brister i ­arbetsmiljön, framför allt beroende på hög personalomsättning och ­vakanser", skriver Ann-­Christine Borgman (MP).

Mats Fuchs – visa på allvar att du vill göra något bättre

Nuvarande socialnämnd och socialförvaltningens ledning har fullt fokus på arbetsmiljön, som är den viktigaste faktorn för en arbetsgivare. Medarbetarnas hälsa och motivation är av avgörande betydelse för att göra ett kvalitativt gott arbete för Helsingborgs stads invånare.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Situationen för förvaltningens socialsekreterare måste ses ur två perspektiv:


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Den interna med hög omsättning på arbetskraft, vakanta tjänster och höga ohälsotal.

Den externa med ett samhälle i snabb förändring där efterfrågan av insatser från socialtjänsten på kort tid kraftigt har ökat och som innebär en ytterligare ansträngning i en redan pressad situation.  

Arbetsmiljöverkets granskning visar att situationen är bekymmersam. Socialnämnden anser att Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande pekar på angelägna områden. Vi är väl medvetna om att det finns brister i arbetsmiljön, framför allt beroende på hög personalomsättning och vakanser. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra arbetsförhållanden i våra verksamheter. Resultat i medarbetarenkät och egna analyser har pekat på brister i arbetsmiljön. Därför genomförs ett omfattande utvecklingsarbete 2015–2016 med följande förbättringsåtgärder:

 • Förstärkning med tio socialsekreterartjänster;
 • Sakkunnigtjänster har tillsatts inom utrednings- och uppföljningsarbetet;
 • Förstärkta lönesatsningar och ökad lönespridning för socialsekreterare;
 • Förstärkt och genomtänkt introduktion för ”nya socialsekreterare”;
 • Ledningsstrukturen förtydligas;
 • Administrativt stöd;
 • Lönetillägg för socialsekreterare inom utredning och uppföljning;
 • Grupputvecklingsprogram för att få en ökad samsyn kring ledarskapet och medarbetarskapet och skapa förutsättningar för ett effektivare samarbetsklimat;
 • Förstärkning på HR-enheten för att jobba strategiskt med kompetensförsörjning;
 • Fortsatt och utvecklat arbete med innovationsgrupper och kartläggning och förbättring av ärendeprocesser/ärendeflödet för ökad klientnytta; samt
 • Systematisk uppföljning av personalomsättning, sjukfrånvaro, arbetsbelastning och rekryteringsbehov varje månad.   

Du skriver anklagande att ”samarbetet har brutit samman med fackliga organisationer”. Samverkansavtal saknas mellan Helsingborgs stad och Vision. Det handlar inte om socialförvaltningen. Håll dig till fakta!  

Socialnämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Där ingår även du, Mats.

Att stoppa en inre blödning har jag i min yrkesprofession varit med om många gånger. Lösningen är inte att upprepade gånger använda kniven. Vi måste ha tålamod och låta förvaltningen arbeta enligt den strategi vi har.

Vi som politiker har också ett ansvar för förvaltningens medarbetare och chefer, i hur vi talar och skriver om förvaltningen.

Att anlita bemanningsföretag är en nödlösning som ingen önskar. Så klart vill också jag ha anställd personal men när vi har vakanser är det ett sätt att skydda våra medarbetare för överbelastning.

På nämndmöten eller direkt till mig har du möjlighet att ge konkreta förslag, Efter ett och ett halvt år har Vänsterpartiet via Mats Fuchs inte kommit med ett enda förslag. Jag tar din kritik men visa på allvar att du vill göra något bättre. Tillsammans kan vi bygga ett mer socialt hållbart Helsingborg.

Ann-Christine Borgman (MP) 
Socialnämndens ordförande i Helsingborgs stad