Debatt. .

2017-05-11 07:00
”I Malmö vill vi inte vänta. Vi vill ge ett tydligt löfte till Malmös barn att här kommer era rättigheter att skyddas och respekteras”, skriver debattören.  Bild: TT
”I Malmö vill vi inte vänta. Vi vill ge ett tydligt löfte till Malmös barn att här kommer era rättigheter att skyddas och respekteras”, skriver debattören.

Ett tydligt löfte till Malmös barn

Barnkonventionen kommer, givet att regeringen får majoritet i riksdagen för sitt förslag, att införlivas i svensk lag. Sverige har sedan länge förbundit sig att följa barnkonventionen men ansvaret förtydligas nu genom lagtexter och barn får lättare att ställa den som kränker deras rättigheter till svars. I Malmö vill vi inte vänta. Vi vill ge ett tydligt löfte till Malmös barn att här kommer era rättigheter att skyddas och respekteras.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Barn ses alltför ofta som ett bihang till en eller flera föräldrar. Självklart har vårdnadshavare ett ansvar för sitt barns välbefinnande, för dess utveckling, skolgång, lycka, trygghet, mat, hem, anknytningar och för att tillvarata och hävda barnets rättigheter. Men det är faktiskt inte enbart vårdnadshavarens ansvar. Om vi ska följa konventionstexterna ansvarar även Sverige, och i förlängningen kommunerna och landstingen, för att barnets rättigheter tillgodoses. Det svenska samhället har dessutom tagit på sig att skydda barn från föräldrarnas dåliga omdöme om så behövs.

Malmö stad får just nu kritik för att vi ger ekonomiskt bistånd och skola till barn som saknar uppehållstillstånd. Det skickar signaler, säger man från oftast högerkanten. Det skickar signaler om att det är rätt att bryta mot lagen och hålla sig kvar i landet trots att man inte får, säger man också. Kanske ger det till och med incitament att inte lämna landet frivilligt? Om ens barn går i skolan vill man förmodligen att det ska fortsätta gå i skolan. Kanske är säkra pengar till mat att föredra framför den osäkerhet som en återresa skulle innebära?

Allt detta må vara sant men det är egentligen fullständigt ointressanta invändningar.

Vi ger inte barn ekonomiskt bistånd för föräldrarnas skull.

Vi ger inte barn skola för föräldrarnas skull.

Vi gör detta för barnens skull och vi anser att barnkonventionen kräver det av oss. 

Föräldrarnas möjligen dåliga omdöme vad gäller att stanna i Sverige utan uppehållstillstånd ska inte drabba barnen om svenska myndigheter kan hindra det. Alla barn i Malmö ska behandlas lika av staden och konventionen villkorar inte rättigheterna med giltiga uppehållstillstånd.

Mänskliga rättigheter kan inte villkoras. Hela poängen med mänskliga rättigheter går förlorad om du bara har dem ifall du agerar på ett visst sätt.

Kommunfullmäktige i Malmö har nu beslutat om en utvecklingsplan för barns rättigheter. Det är en ambitionshöjning och vi har beslutat om tydliga mål. Alla förvaltningar ska arbeta aktivt och uppsökande för barnrätt. Medarbetarna ska utbildas. Barnperspektivet ska tas tillvara i alla beslutsprocesser. Vi vill öka barns inflytande över beslut som påverkar dem och vi ska se det som en tillgång och inte ett nödvändigt ont.

Barnkonventionen är ännu inte svensk lag men det hindrar inte kommuner från att redan nu målmedvetet agera som om den vore det.

 

 

Nils Karlsson (MP) 
kommunalråd i Malmö med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter