Debatt. .

2016-10-24 06:00

Dialog ska skapa en bra arbetsplats

I dag är teamet för vårdnads-utredningar välfungerande.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

I en insändare i ETC har flera påståenden om Familjerättsbyrån i Malmö framförts utan att beläggas med fakta och som därför behöver kommenteras:  


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


1. Familjerättsbyrån består av 35 medarbetare och personalomsättningen ligger på 11 procent för tillsvidaretjänster, vilket inte är anmärkningsvärt sett till andra verksamheter inom socialt utredningsarbete. Omsättning på personal beror inte enbart på att 80–90-talister är mer benägna att byta arbetsgivare än andra generationer. Detta har inte heller angetts som enda orsak. 

2. Gällande rekryteringar värdesätter cheferna på Familjerättsbyrån erfarenhet och kunskap. Som exempel kan nämnas att förra året anställdes fem nya medarbetare i åldrarna 32 till 52. En övervägande del av medarbetare på Familjerättsbyrån har i dag mångårig erfarenhet av utredningsarbete med barn och familjer.

3. När det gäller specialiserade team finns både för- och nackdelar med detta arbetssätt och det har inneburit en omställning för medarbetarna. Min bedömning är att fördelarna har vägt över varav Familjerättsbyrån har anammat detta arbetssätt. Det vårdnadsutredningsteam som fanns 2011 har förändrats med tiden då vissa medarbetare har bestämt sig för att sluta medan andra har bett om förflyttning till annan del av verksamheten. I dag är teamet för vårdnadsutredningar välfungerande, stabilt och gör ett fantastiskt bra arbete. Dock är arbetsbelastningen hög och därför har teamet nyligen stärkts med ytterligare personal. 

4. Det finns inga av mig kända belägg för att det skulle ha förekommit repressalier mot medarbetare som uttryckt kritik. Om det skulle ha förekommit hade facket kallats in och en utredning påbörjats. Inget av detta har ägt rum.  

Arbetsmiljö och arbetssätt är del av en kontinuerlig dialog på Familjerättsbyrån, och kommer att fortsätta att vara det – för att skapa en bra arbetsplats där alla kan trivas och känna att de kan göra sin röst hörd. 

Lene Cordes 
Avdelningschef barn och familj, Sociala resursförvaltningen.