Debatt. .

2017-06-29 07:00
”Vi vet att bristande konkurrens i byggsektorn är en viktig orsak till bostadsbristen. Det konstaterade en statlig utredning redan 2015”, skriver debattörerna. Bild: BONNY HÅKANSSON/TT
”Vi vet att bristande konkurrens i byggsektorn är en viktig orsak till bostadsbristen. Det konstaterade en statlig utredning redan 2015”, skriver debattörerna.

Dags att bryta marknadens tag om bostadssituationen

Sedan den statliga bostadspolitiken nedmonterades i början av 1990-talet bedrivs bostadsbyggandet på bygg- och fastighetsbolagens villkor. Vinstintressen snarare än allas behov av – och framförallt, rätt till – en trygg bostad styr utvecklingen. Detta har lett till den kollapsade bostadssituation vi ser i dag. Det är därför det råder en stor brist på bostäder för unga och låginkomsttagare. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

En annan bostadspolitik är både nödvändig och möjlig. Vänsterpartiet är i dag det enda partiet med lösningar för att bryta marknadens fasta grepp om bostadssituationen.

Vänsterpartiet driver i riksdagen att staten ska tillhandahålla förmånliga lån för byggandet av studentbostäder och balansera skattevillkoren för hyrt respektive ägt boende. I dag subventioneras villaägare genom Rot-, Rut-, och ränteavdragen. Dessa avdrag är i själva verket rena bidrag, en omfördelning av skattemedel som gör de redan rika rikare. Skattemedel som i stället borde investeras i billiga hyresrätter.

Vi vet att bristande konkurrens i byggsektorn är en viktig orsak till bostadsbristen. Det konstaterade en statlig utredning redan 2015. Trots detta är Vänsterpartiet i dag ensamma om att i riksdagen och kommunalt driva frågan om allmännyttiga byggbolag. Socialdemokraterna har konsekvent motsatt sig förslaget. 

Det finns fler exempel på hur Socialdemokraterna i Malmö sätter bygg- och fastighetsbolagens intressen framför behovet av bra bostäder. I höstas tog Socialdemokraterna, med stöd av de borgerliga partierna och Miljöpartiet, beslut om att sälja 1 650 lägenheter på Rosengård till ett antal privata fastighetsbolag för att på så sätt kunna finansiera bygget av Culture Casbah. Vänsterpartiet var det enda partiet i fullmäktige som röstade mot utförsäljningen.  

Nyligen har Socialdemokraterna i Malmö öppnat för att utöka antalet så kallade sociala bostäder för att hejda den mest akuta bostadsbristen, men resultatet blir att vi får en än mer polariserad bostadssektor, där unga och låginkomsttagare hänvisas till särskilda bostäder med tillfälliga och kraftigt villkorade kontrakt. För att undvika detta menar vi i Vänsterpartiet att staten i stället måste stärka allmännyttans roll. 

Vi behöver en politik för en rättvis bostadssektor som kan tillgodose rätten till bra bostäder för alla, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar. 

Den politiska ledningen i Malmö har på samma sätt som den rödgröna regeringen tillsammans med den borgerliga oppositionen kapitulerat för bostadsmarknadens aktörer. Resultatet är en ojämlik och kapitalstyrd bostadssituation, för marknaden ser inte till människors behov, den ser endast vinst.

Lars-Göran Ahlström. Mats Billberg Johansson & Tomas Wahlstedt (V) 
Vänsterpartiet Malmös Bostadspolitiska Utskott