Debatt. .

2016-07-04 06:45
Bild: Ccommons.wikimedia.org

Brukarinflytande, en kraft att räkna med

Malmös ledande politiker säger att det nu behövs en kraftsamling på Individ- och familjeomsorgen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

I Malmö finns det en grupp av personer som har erfarenheter av olika former av insatser från socialtjänsten. Det kan till exempel vara erfarenheter av att i perioder behöva försörjningsstöd eller behöva hjälp för att bli fri från ett missbruk. Gruppen kallar sig Ökat brukarinflytande i Malmö och har arbetat hårt och ihärdigt sedan 2012 för att förbättra socialtjänsten genom att bidra med sina erfarenheter och kunskaper inom området brukarinflytande. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Socialtjänstens service ska bygga på evidensbaserad praktik (EBP). Det innebär att den professionella väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Socialstyrelsen lyfter fram brukares kunskap och erfarenhet som en av de tre komponenterna inom EBP som är viktiga för det systematiska kvalitetsarbetet. Men tyvärr glöms denna tredje kunskapskälla ofta bort. 

Projektet Ökat brukarinflytande inom Individ- och familjeomsorgen (IoF) pågick under 15 månader 2012–2013 i Malmö. En projektgrupp bestående av 38 projektmedlemmar med brukarerfarenheter provade metoder för att öka brukarinflytandet inom socialtjänsten. I projektet skapades generella kunskaper om delaktighet, dialog och inflytande och specifika kunskaper om aktuellt socialt förändringsarbete i Malmö. Projektet provade 25 olika metoder för ökat brukarinflytande inom socialtjänsten och kan ses som ett lyckat exempel på hur Malmöbor som annars sällan får sin röst hörd blev involverade.

Det finns en stark vilja från tidigare projektmedlemmar och brukarorganisationer att ta ett ansvar för det fortsatta arbetet. Sedan 2014 har studiecirklar i brukarinflytande genomförts, informationsmaterial har placerats ut på stadens alla socialbyråer, en brukarportal med information om vilka brukarorganisationer som finns i Malmö har skapats, blivande socionomer har fått ta del av brukares kunskaper genom föreläsningar på universitet och högskolor.

Malmö stad står nu inför en omorganisation där stadens socialtjänst står i fokus. Malmös ledande politiker säger att det nu behövs en kraftsamling på Individ- och familjeomsorgen. Resultatet ska bli likvärdig service, en attraktiv arbetsgivare och ett utvecklande perspektiv. Det låter lovande utifrån ett brukarperspektiv men hittills har inte brukare blivit tillfrågande att vara involverade. Det är dags att fråga ”de som vet”. Malmös brukare är redo att bistå med kunskaper, engagemang och ansvar. Är Malmö stad redo för att ta emot detta?

Den 3 juli genomförs en demonstration för att uppmärksamma Malmös allmänhet, politiker och ledare på vikten av att brukares perspektiv tas till vara i utvecklingen av framtidens socialtjänst. Demonstrationen startar med samling i Kungsparken bakom kasinot klockan 12.00 och går mot Möllevångstorget. 

 

Bengt Palm, Kathy Hanse n& Annika Weman Widegård 
Bengt Palm. Processledare, Malmö Kathy Hansen, Processledare, Malmö. Annika Weman Widegård, Socionom, Malmö.