Debatt. .

2016-09-23 10:46

Återkommande problem med arbetsmiljön

Kommentar till artikeln "Barnen drabbas hårt av Familjerättens väntetider", 26 augusti 2016, angående Familjerättsbyrån i Malmö.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Vi är fyra medarbetare på Familjerättsbyrån i Malmö som har följt de insändare och artiklar som under sommaren publicerats i SDS och nu i ETC. Vi är, liksom enhetschef Ulrica Bengtsdotter, mycket bekymrade över de återkommande långa väntetiderna för barn och föräldrar aktuella för familjerättsliga utredningar (så kallade vårdnadsutredningar) och för de konsekvenser det får för barnen. Vi är dock inte eniga med Ulrica Bengtsdotter om förklaringarna till situationen och vill ge vår syn på saken. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Det stämmer självklart inte att personalomsättningen beror på 80- och 90-talisternas lust att byta jobb. Det har inget med ålder att göra. Vi har med sorg sett många, både yngre och äldre men alltid ambitiösa, kollegor säga upp sig för att söka sig till andra arbetsplatser eller kommuner. Intressant att notera är att Ulrica Bengtsdotter tidigare sagt sig vilja ha just unga och därmed lydiga och formbara medarbetare på Familjerättsbyrån. 

En annan förklaring till väntetiderna sägs vara att utredningar gällande särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn har ökat arbetsbördan på arbetsplatsen. Detta stämmer inte heller då dessa utredningar inte prioriteras.

Vad gäller kvalitetssäkringen så har vi genom LEAN fått tydligare mallar och processer men därutöver har det införts ett antal bedömningsinstrument som, så vitt vi vet, inte är vetenskapligt belagda för familjerättsliga utredningar. 

Barnsamtal har sedan lång tid varit en självklar del i vårt arbete, och inget som införts den senaste tiden, även om vi arbetat med metodutveckling i form av samtal enligt Norrköpingsmodellen. Det är således inte heller förklaringen till väntetiderna. 

Vad gäller personalomsättningen ser vi i stället förklaringar i arbetsplatsens organisation och arbetsmiljö. 2011 infördes LEAN, en modell för effektivisering av arbetet, på Familjerättsbyrån. Med hjälp av inhyrda konsulter delades arbetsgruppen in i specialiserade team. De negativa konsekvenserna av detta drabbade främst det team som endast skulle arbeta med vårdnadsutredningar. Det är ett svårt, grannlaga och komplext arbete där man behöver stöd av egna och kollegors erfarenheter. Det blev tungt för de medarbetare som skulle ha dessa utredningar som enda arbetsuppgift och som förväntades producera x antal utredningar per år. Teamet har haft ständig personalomsättning vilket givetvis ger bortfall i produktiviteten. Ingen i det ursprungliga teamet arbetar kvar. Kön som skulle försvinna genom LEAN är fortfarande mycket lång. 

Arbetsmiljön har varit ett återkommande problem på Familjerättsbyrån och försök att komma till rätta med detta har gjorts ett antal gånger. Enligt oss kännetecknas arbetsmiljön av brist på dialog och förtroende mellan arbetsledning och medarbetare. Kritiska medarbetare har drabbats av repressalier och vi väljer tyvärr därför att lämna denna kommentar anonymt. Vi vill dock understryka att vi är stolta över det arbete som görs på Familjerättsbyrån.